Music Center for PC

    Hur man använder programmet (Music Center for PC Ver.1.0)

    OBS!

    • Om du använder en WALKMAN® som släpptes i handeln i eller före december 2013, måste du först ändra filöverföringsläget från MTP till MSC med hjälp av ”Music Center for PC”. För närmare detaljer, se kolumnen ”Överföring av musikfiler” under ”WALKMAN®” i Apparater som stöds. Utför proceduren i ”Byta filöverföringsläge” för att ändra filöverföringsläget om det behövs.