Music Center for PC

  Sammanslagning eller uppdelning av låtar (Music Center for PC Ver.1.0)

  Sammanslagning av låtar

  Det går att slå samman flera låtar till en enda låt.
  När man slår samman flera låtar till en låt, spelas de kombinerade låtarna tillsammans under slumpmässig uppspelning.

  1. Klicka på [Musik] till vänster.
  2. Välj låtar som du vill slå samman på låtlistan.

   Håll Ctrl-tangenten nedtryckt för att välja flera låtar som du vill slå samman.

  3. Välj [Kombinera låtar...] på [Redigera]-menyn.
  4. Klicka på [Kombinera].

   Spåren slås samma i den ordning som de visas på låtlistan.
   Namnet på den sammanslagna låten blir namnet på den första låten följt av ”_C”. Ändra låttiteln om det behövs.

  OBS!

  Dela upp låtar

  Det går att dela upp en låt i två låtar.

  1. Klicka på [Musik] till vänster.
  2. Välj den låt som du vill dela på låtlistan.
  3. Välj [Dela upp låt...] på [Redigera]-menyn.

   [Dela upp...]-skärmen visas och valt spår börjar spelas.

  4. Klicka på [Ange position] på det ställe där du vill dela spåret.

   En provuppspelning upprepas från det ställe där du klickade på [Ange position].
   Om du vill ändra delningspositionen så klicka på [Försök igen].

  5. Finjustera delningspositionen.

   För att finjustera delningspositionen kan du antingen dra skjutreglaget för uppspelningspositionen åt vänster eller höger, eller klicka på [-] eller [+].

   OBS!

   • Den faktiska delningspositionen kan avvika något från den inställda delningspositionen.
  6. Klicka på [Starta uppdelning].

   Låten delas.
   ”_1” läggs till i slutet av namnet på den första halvan av den uppdelade låten. ”_2” läggs till i slutet av namnet på den andra halvan av den uppdelade låten. Ändra låttiteln om det behövs.

  OBS!