Music Center for PC

  Begränsningar för att importera material (Music Center for PC Ver.1.0)

  När man importerar låtar från en ljud-CD till ”Music Center for PC

  • Om en låt är väldigt kort kan det hända att den inte importeras till ”Music Center for PC” på rätt sätt.
  • Använd inte andra program som kan spela CD-skivor samtidigt som ”Music Center for PC”. Det kan hända att låtar inte importeras på rätt sätt.
  • Datorn går inte över i inaktivt läge, till exempel viloläge. Skärmsläckaren fungerar inte heller.
  • Det går inte att spela upp låtar som just håller på att importeras eller väntar på att importeras.
  • När ”Music Center for PC” visas i miniformat importeras inte låtar även om en ljud-CD är isatt i datorns skivenhet.

  När du importerar låtar från din WALKMAN® till ”Music Center for PC

  • Koppla inte bort din Walkman medan data håller på att överföras mellan datorn och din Walkman. Det kan leda till funktionsfel.
  • Undvik att ställa datorn i inaktivt läge, t.ex. viloläge, stänga av eller starta om den medan data håller på att överföras mellan datorn och din Walkman. Medan låtar håller på att överföras kan datorn inte gå över i inaktivt läge, till exempel viloläge, med hjälp av timerfunktionen.
  • När man importerar en MP3-fil till ”Music Center for PC” kan vissa metadata gå förlorade.