Music Center for PC

  Importera material från en WALKMAN® (Music Center for PC Ver.1.0)

  Importera låtar från en Walkman

  Du kan importera låtar som är lagrade på en Walkman till ”Music Center for PC”.

  Skärmbild som visar proceduren för att importera låtar från en Walkman. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  1. Anslut din Walkman till datorn.
  2. Klicka på [Överför till enhet] (A).
  3. Välj en apparat (t.ex en Walkman) (B) som du vill importera låtar från.
  4. Klicka på (C) [Musik], [Podcaster] eller [Språkinlärning].

   OBS!

   • För vissa Walkman-modeller visas inte ikonen (C) [Språkinlärning]. Om du vill importera språkinlärningsmaterial så välj det materialet i listan under [Musik].
  5. Välj de låtar (D) som du vill importera.
  6. Klicka på [Importera till bibliotek.] (E).

  OBS!