Spela upp podcaster (Music Center for PC Ver.1.0)

  Du kan spela podcaster som har hämtats till (registrerats i) ”Music Center for PC”. Det går att registrera podcaster på olika sätt.

  Skärmbild som visar proceduren för att spela podcasts. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  1. Klicka på [Podcaster] (A).
  2. Välj en podcast som du vill lyssna på i podcast-listan.
  3. Klicka på (B) [Spela].

  Tips

  • Om önskat material inte har laddats ner, så dubbelklicka på materialet för att starta nedladdningen.
  • Det går inte att spela upp podcaster kontinuerligt. Upprepa steg 2 och 3 för att spela upp flera podcaster.
  • Det kan hända att det inte går att spela upp podcaster i somliga format.