Lista över genvägstangenter (Music Center for PC Ver.1.0)

  Genvägstangenter
  Kommando
  F2
  Används för att mata in namn för material som är valt i en lista.
  F5
  Används för att uppdatera det som visas på skärmen.
  • När innehållet i podcaster visas, så uppdatera först displayen. Uppdatera sedan de registrerade podcasterna.
  F6 eller Ctrl + P
  Används för att spela upp eller pausa material.
  F7 eller Ctrl + S
  Används för att stoppa uppspelningen av material.
  F8 eller Ctrl + U
  Används för att slå på och stänga av ljudet.
  F9 eller Ctrl + nedåtpil
  Används för att sänka volymen.
  F10 eller Ctrl + uppåtpil
  Används för att höja volymen.
  F12
  Används för att växla mellan mini-läget och i fullt format.
  Alt
  Används för att visa [Fil]-menyn.
  Alt + F4
  Används för att stänga skärmen som visas för tillfället eller avsluta programmet.
  Radera
  Används för att radera valt objekt.
  Ctrl + A
  Används för att välja allt material i en lista.
  Ctrl + Shift + A
  Används för att välja bort allt.
  Ctrl + C
  Används för att kopiera markerad text på redigeringsskärmen.
  Ctrl + E
  Används för att mata ut skivan från CD-enheten.
  • Det kan hända att det inte går att mata ut skivan beroende på CD-enheten.
  Ctrl + F
  Används för att flytta markören till inmatningsrutan för nyckelordssökning.
  Ctrl + I
  Används för att hämta information för CD-skivor eller musik.
  • För att hämta musikinformation krävs Internet-anslutning.
  Ctrl + N
  Används för att skapa en ny spellista.
  Ctrl + Alt + N
  Används för att skapa en ny dynamisk spellista. Det går att ställa in villkoren för låtarna som ska visas på den dynamiska spellistan.
  Ctrl + O
  Används för att visa skärmen [Importera filer]. Du kan välja och importera material från en dator till ”Music Center for PC”.
  Ctrl + V
  Används för att klistra in texten som du har kopierat eller klippt ut till redigeringsskärmen.
  Ctrl + X
  Används för att klippa ut markerad text på redigeringsskärmen.
  Ctrl + höger pil
  Används för att spela nästa material.
  Ctrl + vänster pil
  Används för att hoppa tillbaka till början av materialet som spelas upp.
  Ctrl + Shift + höger pil
  Används för att expandera objekt som innehåller material i innehållslistan för att se hela innehållet.
  Ctrl + Shift + vänster pil
  Används för att stänga expanderade objekt i innehållslistan för att dölja innehållet i respektive punkt.
  Esc
  Används för att byta från innehållslistan för ett album till indexskärmen för omslagsbilder medan [Albumets omslagsbild] visas.
  Backsteg
  Används för att byta från innehållslistan för ett album till indexskärmen för omslagsbilder medan [Albumets omslagsbild] visas.