Spela låtar (Music Center for PC Ver.1.0)

  Skärmbild av uppspelningsskärmen. Se brödtexten för närmare detaljer om de olika delarna.
  1. Klicka på [Musik] (A).
  2. Välj önskad låt i innehållslistan.
  3. Klicka på (B) [Spela].

   När man väljer ett albumnamn eller omslagsbilden för ett album, spelas den första låten i albumet.