Music Center for PC

  Förstora texten på "Music Center for PC" (Windows) (Music Center for PC Ver.1.0)

  Det går inte att ändra texten som visas med inställningarna i "Music Center for PC".
  Uppdatera först "Music Center for PC" till version 1.0.01 eller senare. Justera sedan Windows-inställningarna för att förstora texten som visas.
  Testa följande.

  1. Uppdatera "Music Center for PC".

   Om du tycker att textstorleken är för liten även efter att du har uppdaterat "Music Center for PC" kan du testa följande.

  2. Ändra kompatibilitetsinställningarna.

   Windows 10

   1. Stäng "Music Center for PC".

    Om du använder "Music Center for PC" ska du avsluta programmet innan du går vidare till nästa steg.

   2. Högerklicka på [Start] och välj sedan [Utforskaren].
   3. När [Utforskaren]-fönstret visas väljer du följande: [Dator] – [Lokal disk (C:)] – [Program (x86)] – [Sony] – [Music Center]

    * Om du har ändrat destinationsmappen när du installerade "Music Center for PC" ska du öppna den mappen.
    * Om du inte har mappen [Program (x86)] på Windows-datorn så välj [Program].

   4. Högerklicka på [MusicCenter.exe] och välj sedan [Egenskaper].
   5. Välj fliken [Kompatibilitet] i fönstret [Egenskaper].
   6. Ta bort bockmarkeringen från [Åsidosätt hög DPI-skalning.] under [Inställningar]. Välj sedan [OK].

    Om det inte går att hitta ovanstående på datorn ska du utföra följande steg i stället.
    Ta bort bockmarkeringen från [Inaktivera skalning vid hög DPI] under [Inställningar]. Välj sedan [OK].

   7. Starta "Music Center for PC".

    Kontrollera om text (t.ex. menyer) visas i större storlek.

   Om du fortfarande tycker att textstorleken är för liten även efter att du har ändrat kompatibilitetsinställningarna ska du testa följande.

   Windows 8.1

   1. Stäng "Music Center for PC".

    Om du använder "Music Center for PC" ska du avsluta programmet innan du går vidare till nästa steg.

   2. Högerklicka på [Start] och välj sedan [Utforskaren].
   3. När [Utforskaren]-fönstret visas väljer du följande: [Dator] – [Lokal disk (C:)] – [Program (x86)] – [Sony] – [Music Center]

    * Om du har ändrat destinationsmappen när du installerade "Music Center for PC" ska du öppna den mappen.
    * Om du inte har mappen [Program (x86)] på Windows-datorn så välj [Program].

   4. Högerklicka på [MusicCenter.exe] och välj sedan [Egenskaper].
   5. Välj fliken [Kompatibilitet] i fönstret [Egenskaper].
   6. Ta bort bockmarkeringen från [Inaktivera skalning vid hög DPI] under [Inställningar]. Välj sedan [OK].
   7. Starta "Music Center for PC".

    Kontrollera om text (t.ex. menyer) visas i större storlek.

   Om du fortfarande tycker att teckenstorleken är för liten även efter att du har ändrat kompatibilitetsinställningarna ska du testa följande.

   Windows 7

   1. Stäng "Music Center for PC".
    Om du använder "Music Center for PC" ska du avsluta programmet innan du går vidare till nästa steg.
   2. Klicka på [Start] och välj sedan [Dator].
   3. När [Dator]-fönstret visas väljer du följande: [Dator] – [Lokal disk (C:)] – [Program (x86)] – [Sony] – [Music Center]

    * Om du har ändrat destinationsmappen när du installerade "Music Center for PC" ska du öppna den mappen.
    * Om du inte har mappen [Program (x86)] på Windows-datorn så välj [Program].

   4. Högerklicka på [MusicCenter.exe] och välj sedan [Egenskaper].
   5. Välj fliken [Kompatibilitet] i fönstret [Egenskaper].
   6. Ta bort bockmarkeringen från [Inaktivera skalning vid hög DPI] under [Inställningar]. Välj sedan [OK].
   7. Starta "Music Center for PC".

    Kontrollera om text (t.ex. menyer) visas i större storlek.

   Om du fortfarande tycker att teckenstorleken är för liten även efter att du har ändrat kompatibilitetsinställningarna ska du testa följande.

  3. Ändra visningsinställningarna.

   Windows 10

   1. Högerklicka på [Start]-knappen och välj sedan [Inställningar].
   2. Välj [System] i fönstret [Inställningar].
   3. Välj önskad storlek från listan [Ändra storleken för text, appar och andra objekt] på [Visning]-menyn under fältet [System].
   4. Välj [Logga ut nu] nedan när dialogrutan [Vissa appar tillämpar inte skalningsändringar förrän du loggar ut.] visas.
   5. Logga in igen och starta "Music Center for PC".

    Kontrollera om text (t.ex. menyer) visas i större storlek.

   Windows 8.1

   1. Högerklicka på [Start]-knappen och välj sedan [Kontrollpanelen].
   2. Välj [Visning] i fönstret [Kontrollpanelen].

    Om [Kategori] är valt som [Visa efter:]-inställningen ska du klicka på [Kategori]. Sedan väljer du [Stor ikon] eller [Liten ikon] och testar steg 2 ovan.

   3. Lägg till en bockmarkering i kryssrutan för [Låt mig välja skalningsnivå för alla skärmar] i fönstret [Visning].

    Om det redan finns en bockmarkering i kryssrutan så gå vidare till steg 4.

   4. Välj [Litet], [Mitten] eller [Stor] som textstorlek. Välj sedan [Verkställ].
   5. Välj [Logga ut nu] när dialogrutan [Du måste logga ut för att ändringarna ska börja gälla] visas.
   6. Logga in på datorn igen och starta sedan "Music Center for PC".

    Kontrollera om text (t.ex. menyer) visas i större storlek.

   Windows 7

   1. Klicka på [Start]-knappen och välj sedan [Kontrollpanelen].
   2. Välj [Visning] i fönstret [Kontrollpanelen].

    Om [Kategori] är valt som [Visa efter:]-inställningen ska du klicka på [Kategori]. Sedan väljer du [Stor ikon] eller [Liten ikon] och testar steg 2 ovan.

   3. I [Visning]-fönstret väljer du [Litet], [Mitten] eller [Stor] som textstorlek. Välj sedan [Verkställ].
   4. Välj [Logga ut nu] när dialogrutan [Du måste logga ut för att ändringarna ska börja gälla] visas.
   5. Logga in på datorn igen och starta sedan "Music Center for PC".

    Kontrollera om text (t.ex. menyer) visas i större storlek.