Music Center for PC

  Justera ljudkvaliteten genom att välja en förinställd equalizerinställning (Music Center for PC Ver.1.0)

  Klicka på (A) [Equalizer] under uppspelning av en låt som du vill justera ljudkvaliteten för. Upptäckszonen ändras till equalizerskärmen. På equalizerskärmen visas låtens frekvenser och deras nivåer grafiskt.

  Skärmbild som visar proceduren för att gå över till equalizerskärmen. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.

  På den vänstra halvan visas vänster kanal (”L”) och på den högra halvan visas höger kanal (”R”).

  Välj rullgardinsmenyn (B) för att se listan över förinställda equalizerinställningar. Välj sedan önskad förinställning på listan. Ljudkvaliteten för låten som spelas ändras.

  För att återställa inställningen till ojusterad ljudkvalitet

  Välj [AV] på rullgardinsmenyn (B).

  Tips