Music Center for PC

  Ange ett filformat för att importera spår från en ljud-CD (Music Center for PC Ver.1.0)

  Du kan ange filformatet i inställningarna för "Music Center for PC" när du importerar spår från en ljud-CD.

  1. Välj [Inställningar] på [Verktyg]-menyn.
   Välj [Inställningar].
  2. När [Inställningar]-fönstret öppnas klickar du på [CD-import/-uppspelning] till vänster.
   Välj sedan filformat för spår som ska importeras med hjälp av rullgardinsmenyerna [Format] och [Bithastighet] under [Inställningar för CD-import].
   Välj filformat från [Bithastighet].
  3. Klicka på [OK] för att stänga fönstret.