Music Center for PC

  Spara en säkerhetskopia av data från ”Music Center for PC” (Music Center for PC Ver.1.0)

  OBS!

  • Avsluta alla program utom verktyget för säkerhetskopiering i ”Music Center for PC”.
  • Ställ inte datorn i inaktivt läge, till exempel viloläge, medan säkerhetskopian håller på att lagras.
   Då kan data gå förlorade eller säkerhetskopieringen misslyckas.
  • Ju större materialet är, desto längre tid tar säkerhetskopieringen.
  1. Välj [Säkerhetskopieringsdata för Music Center for PC] på [Verktyg]-menyn.
  2. Klicka på [Säkerhetskopiera Music Center-data], och klicka sedan på [Nästa >].

   [Gränser och saker att notera] visas.

  3. Läs noggrant igenom [Gränser och saker att notera], och klicka sedan på [Nästa >].
  4. Välj en målfil för säkerhetskopian av ”Music Center for PC”.

   Välj ett av följande alternativ:

   • [Säkerhetskopiera allt innehåll]:
    En säkerhetskopia sparas av allt material och alla spellistor i ”Music Center for PC”.
   • [Säkerhetskopiera angivet innehåll]:
    Välj bland kryssrutorna för att säkerhetskopiera följande:
    • Köpt och nedladdat musikinnehåll
    • Muskinnehåll som importerats från CD eller fil
    • Podcastinnehåll
  5. Klicka på [Nästa >].

   Verktyget för säkerhetskopiering i ”Music Center for PC” börjar söka efter data att säkerhetskopiera. När sökningen är klar visas en dialogruta för att ange destination.

  6. Klicka på [Bläddra...] och ange destinationen för backup-data.

   Ange destination och klicka sedan på [OK].

  7. Bekräfta att den angivna destinationen visas som [Säkerhetskopieringsdatans destinationsmapp:], och klicka sedan på [Nästa >].
  8. Välj om du vill dela backup-data eller inte.

   Det går att dela upp och spara backup-data som filer med en viss storlek. Detta är praktiskt när man vill bränna backup-data på skivor (t.ex CD-R-skivor eller DVD-skivor).
   Om du vill att data ska delas upp, så markera kryssrutan [Dela upp och spara säkerhetskopieringsdata]. Ange sedan uppdelningsstorleken för backup-data under [Ange delningsstorlek].

   Tips

   • Data kommer att delas upp enligt den angivna storleken. Därefter skapas lika många mappar som antalet datauppdelningar. Mapparna heter ”0001”, ”0002” och ”0003”. Uppdelade data lagras i mapparna.
    Om du bränner data på skivor (t.ex CD-R-skivor eller DVD-skivor), så bränn en mapp på varje skiva.
  9. Klicka på [Nästa >].

   Skärmen för inmatning för namnet på backup-data visas.

  10. Ange ett namn för backup-data.

   Ange ett namn för backup-data.
   Du kan mata in text i [Anteckning:]-rutan och bekräfta texten när du återställer data.

  11. Klicka på [Nästa >].

   Dataskrivningsskärmen visas.

  12. Kontrollera meddelandet, och klicka sedan på [Starta].
  13. När backupen är klar, så klicka på [Avsluta].