Music Center for PC

  Omvandla bithastigheten när spår överförs till WALKMAN® (Music Center for PC Ver.1.0)

  Du kan ange önskad bithastighet genom att välja [Specifierad överföring: Konvertera alltid till AAC-format och överför.] på [Inställningar]-menyn.

  Denna inställning omvandlar spår som finns lagrade på datorn till AAC-format när du överför dem vilket gör det möjligt att överföra flera spår till Walkman.

  1. Starta "Music Center for PC" och välj [Inställningar] på [Verktyg]-menyn.
   Klicka på [Inställningar].
  2. Klicka på [Överför till enhet] till vänster i fönstret [Inställningar].
   Klicka på [Överför till enhet].
  3. Välj [Specifierad överföring: Konvertera alltid till AAC-format och överför.] under [Överföringsläge] och klicka sedan på rullgardinsikonen för att välja önskad bithastighet från rullgardinsmenyn [Bithastighet under inkodning:].
   Välj [Bithastighet under inkodning:].
  4. Klicka på [OK] för att stänga fönstret.
  Proceduren är nu slutförd. Kontrollera att spår överförts till Walkman med inställningarna som du har angivit.