Music Center for PC

  Överföra material till din WALKMAN® (Music Center for PC Ver.1.0)

  Du kan överföra material från ”Music Center for PC” till din Walkman.

  Överföra låtar eller spellistor

  Skärmbild som visar proceduren för överföring av låtar eller spellistor. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  1. Anslut din Walkman till datorn.
  2. Klicka på [Överför till enhet] (A).

   Överföringsskärmen visas.

  3. Välj destinationsapparat, till exempel din Walkman (B).

   Tips

   • SD-kortet som är isatt i din Walkman visas som ”Minneskort”.
  4. Klicka på [Musik] eller [Spellista] (C).
  5. Välj låtar eller spellistor (D) som du vill överföra från låtlistan.
  6. Klicka på (E) [Överför till enhet/media.].

  Tips

  • Om du vill ändra inställningarna för överföring, så klicka på [Överföringsinställningar] (F).
  • Om det finns låtar i format som inte stöds av din Walkman konverteras de till AAC när de överförs.

  Överföra språkinlärningsmaterial

  Om du vill spela upp språkinlärningsmaterial med språkinlärningsfunktionen på din Walkman, kan det hända att du först behöver konfigurera inställningarna innan du överför materialet.

  Det kan hända att (A) [Språkinlärning]-ikonen visas när du ansluter din Walkman till datorn. Följ i så fall nedanstående procedur för att konfigurera inställningarna.

  Skärmbild som visar proceduren för överföring av språkinlärningsmaterial. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  1. Utför proceduren under ”Överföra låtar eller spellistor” (steg 1-4).
  2. Välj [Egenskaper] på [Redigera]-menyn medan en låt är vald.
  3. Välj [Språkinlärning] på rullgardinsmenyn under [Genre:]. Klicka sedan på [OK].
  4. Klicka på (B) [Överför till enhet/media.] i mitten på skärmen.
  • Om (A) [Språkinlärning]-ikonen inte visas

   Ovanstående inställningar behöver inte konfigureras. Gör på samma sätt som vanligt för att överföra material.

  Överföra podcaster till Walkman

  Du kan lyssna på podcaster på din Walkman genom att överföra dem från ”Music Center for PC” till din Walkman.

  OBS!

  • Det går inte att överföra podcaster till en Walkman som inte stöder podcastuppspelning. För mer information, se online-bruksanvisningen för din Walkman.
  Skärmbild som visar proceduren för överföring av podcasts. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  1. Utför proceduren under ”Överföra låtar eller spellistor” (steg 1-3).
  2. Klicka på [Podcaster] (A).
  3. Välj den podcast du vill överföra i podcastlistan.
  4. Klicka på (B) [Överför till enhet/media.].

  För att automatiskt överföra podcaster

  Du kan automatiskt överföra podcaster som ännu inte har överförts till din Walkman. Välj följande inställningar när du ansluter din Walkman till datorn.

  1. Klicka på (A) [Podcastinställningar].
   Skärmbild när [Podcastinställningar] är valt. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  2. Markera kryssrutan för [Synkronisera innehåll automatiskt när en enhet är ansluten.]. Klicka sedan på [OK].

  Tips

  • Du kan välja om inställningarna ska gälla för alla registrerade podcaster eller för varje podcast för sig med hjälp av [Ställ in mål:].
   Välj [Stndardinst舁lningar] för att använda inställningarna för alla registrerade podcaster.