Importera låtar från en ljud-CD (Music Center for PC Ver.1.0)

  Du kan importera låtar från en ljud-CD till ”Music Center for PC”. De importerade låtarna lagras i internminnet (hårddisken/SSD-minnet).

  Skärmbild som visar proceduren för att importera låtar från en musik-CD. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  1. Sätt i en ljud-CD i datorns skivenhet.

   Tips

   • Om din WALKMAN® är ansluten till datorn kan du överföra de importerade låtarna hela tiden till din Walkman.
  2. Klicka på [Importera från CD] (A).

   Om datorn är ansluten till Internet hämtas musikinformation automatiskt.
   Om det finns en bild som går att använda som omslagsbild registreras den automatiskt.

   Tips

   • För närmare detaljer om vilka filformat som går att importera från CD-skivor, se ”Huvudsakliga funktioner/specifikationer”.
   • Om du vill ändra formatinställningen för att importera låtar, så klicka på [Inställningar för import] (B).
  3. Bocka för (C) låtar som du vill importera.
  4. Klicka på [Importera] (D).

  Tips

  • När importen är klar, så klicka på (E) [Visar importerade låtar i ett bibliotek.] för att se de importerade låtarna i biblioteket.

  För att avbryta importen

  Skärmbild som visar proceduren för att avbryta låtimporten. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  • Klicka på [Avbryt import] (A).

   Om vissa låtar redan hunnit importeras innan du avbröt importen lagras de låtarna i ”Music Center for PC”.

  För att överföra de importerade låtarna direkt till din Walkman

  Skärmbild som visar proceduren för att överföra importerade låtar till en Walkman. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.

  Om din Walkman var ansluten till datorn i Steg 1 visas överföringsskärmen när importen är klar. Du kan fortsätta att överföra låtar till din Walkman från samma skärm. Välj din Walkman (A) som destination och klicka sedan på [Överför importerade låtar till enheten] (B).

  OBS!

  • Om du sätter i en annan ljud-CD innan låtarna har överförts till din Walkman, släcks överföringsskärmen. Följ i så fall anvisningarna under ”Överföra material till din WALKMAN®” för att överföra låtar till din Walkman.