Music Center for PC

  Registrera eller uppdatera podcaster (Music Center for PC Ver.1.0)

  Du kan registrera podcaster i ”Music Center for PC”.
  När du väl har registrerat eller uppdaterat podcaster, kan du sedan lyssna på dem genom att ladda ner (prenumerera på) de senaste data via Internet.

  Registrera podcaster genom att dra och släppa

  Skärmbild som visar proceduren för att registrera podcasts genom att dra och släppa dem. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  1. Klicka på [Podcaster] (A).
  2. Dra podcast-ikonen eller motsvarande från webbplatsen som du vill registrera till podcast-listan.

  Registrera podcaster genom att ange webbadresser

  Skärmbild som visar proceduren för att registrera podcasts genom att mata in webbadressen. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  1. Klicka på [Podcaster] (A). Klicka på [Prenumerera på en podcast] (B).

   [Prenumerera på en podcast]-skärmen visas.

  2. Ange webbadressen för podcasten som du vill registrera. Välj sedan [OK].

  Tips

  • Du kan också registrera podcaster genom att välja [Prenumerera på en podcast] på [Fil]-menyn.

  Importera podcastregistreringsinformationsfiler

  Det går att kan exportera och importera podcastregistreringsinformation som filer. Här beskrivs hur man importerar podcastregistreringsinformationsfiler (filtillägg: .opml eller .xml).

  1. Välj [Importera prenumerationsinformation för podcast...] på [Fil]-menyn.
  2. Välj podcastregistreringsinformationsfilen (filtillägg: .opml eller .xml) som du vill importera.

   Välj den mapp där podcastregistreringsinformationsfilen finns. Välj sedan den fil som du vill importera.

  3. Klicka på [Importera].

  Tips

  • Det går också att importera podcastsregistreringsfiler (filtillägg: .opml eller .xml) genom att dra dem till [Podcaster]-listan.

  Uppdatera podcaster

  För att uppdatera podcaster manuellt

  Skärmbild som visar proceduren för manuell uppdatering av podcasts. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  1. Klicka på [Podcaster] (A).
  2. Klicka på [Uppdatera alla] (B).

   Alla registrerade podcaster uppdateras på en gång.

  OBS!

  • Raderat material visas inte ens efter uppdatering. Om du vill se raderat material igen, så avregistrera först podcasten och registrera sedan om den igen.

  Tips

  • För att uppdatera podcaster var för sig högerklickar du på den podcast som du vill uppdatera och väljer [Uppdatera].

  För att uppdatera podcaster automatiskt

  Skärmbild som visar proceduren för automatisk uppdatering av podcasts. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  1. Klicka på [Podcaster] (A).
  2. Klicka på [Podcastinställningar] (B). Välj sedan hur ofta podcasterna ska uppdateras automatiskt i listan [Kontrollera tid:].

   Podcasterna uppdateras med valt intervall.