Music Center for PC

  DSEE-funktionen (Digital Sound Enhancement Engine) (Music Center for PC Ver.1.0)

  DSEE-funktionen förbättrar ljudkvaliteten för komprimerat ljudmaterial. Låtar går att spela upp med ett naturligt, expansivt ljud som nästan är likvärdigt med den ursprungliga ljudkällan.

  Välj [DSEE-inställningar...] på [Verktyg]-menyn. Bocka sedan för [Använd DSEE vid uppspelning] på skärmen [DSEE-inställningar]. Flytta skjutreglaget för [DSEE-styrka:] för att justera intensiteten för DSEE-funktionen.

  OBS!

  • DSEE-funktionen har ingen större effekt vid uppspelning av okomprimerat material, till exempel CD-skivor eller material med högupplösningsljud.
   Det kan även hända att DSEE-funktionen inte har någon effekt för låtar i somliga komprimeringsformat.