Music Center for PC

    Konfigurera förinställda equalizerinställningar för enskilda låtar eller album (Music Center for PC Ver.1.0)

    Om du konfigurerar önskade förinställda equalizerinställningar för enskilda låtar eller album, används de förinställda equalizerinställningarna under uppspelningen.

    Välj en låt eller ett album från innehållslistan och välj sedan önskad förinställd equalizerinställning via punkten [Equalizer]. Du kan även högerklicka på en låt eller ett album för att välja [Egenskaper]. Välj sedan önskad förinställd equalizerinställning via punkten [Equalizer:].

    OBS!

    • De förinställda equalizerinställningarna går bara att använda när equalizerfunktionen är inställd på [].