Music Center for PC

  Spela upp material med högupplösningsljud (Music Center for PC Ver.1.0)

  Högupplösningsljud avser material i ett format med högre ljudkvalitet än CD-standarden. Överför material med högupplösningsljud till biblioteket i ”Music Center for PC”. Sedan kan du lyssna på materialet med hög ljudkvalitet med hjälp av någon av följande apparater:

  • En USB-DAC-kompatibel apparat
  • En apparat som är kompatibel med högupplösningsljud och som är ansluten till ett hemnätverk

  Det går även att spela material med högupplösningsljud på datorn. Ljudkvaliteten kan dock variera beroende på miljön eller specifikationerna.

  Tips

  • Om du överför material med högupplösningsljud till en WALKMAN® kan du lyssna på det med hög ljudkvalitet. (Gäller bara Walkman-modeller som är kompatibla med högupplösningsljudformat.)

  Spela upp material med högupplösningsljud via en USB-DAC-kompatibel apparat

  Det finns två olika uppspelningsmetoder: ”ASIO” och ”Exklusiv WASAPI”. Välj metod enligt din ljudmiljö. Om du väljer ”ASIO” så installera tillämplig Windows USB-drivrutin för den USB-DAC-kompatibla apparaten. Ladda ned USB-drivrutinen för den USB-DAC-kompatibla apparaten i förväg. USB-drivrutiner finns på supportsajten.

  1. Anslut en USB-DAC-kompatibel apparat till datorn.
  2. Välj [Inställningar] på [Verktyg]-menyn.
  3. Klicka på [Inställningar för ljudutgång] (A). Välj sedan [ASIO] eller [Exklusiv WASAPI] (B) under [Utgångsläge]. Välj den drivrutin motsvarar den anslutna apparaten på rullgardinsmenyn.
   Skärmbild av [Inställningar för ljudutgång]. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  4. När du klickar på [Inställningar...] (C) tänds en inställningsskärm. Välj [Entrust-inställning: Ställer automatiskt in det optimala utgångsformatet.] eller [Manuell inställning: Ger dig möjlighet att ställa in önskat utgångsformat (kvantiseringsbitar, samplingshastighet).] (D) på skärmen. Klicka på [OK].
   Skärmbild av [Inställningar: Utgångsformat]. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.
  5. Klicka på [OK] för att stänga skärmen. Starta uppspelningen av material med högupplösningsljud.

  OBS!

  • Om materialet inte kan spelas upp efter det att den USB-DAC-kompatibla apparaten kopplats bort från datorn, så utför följande procedur:
   1. Välj [Inställningar] på [Verktyg]-menyn.
   2. Klicka på [Inställningar för ljudutgång]. Välj sedan [DirectSound (standard)] under [Utgångsläge].

  Spela upp material med högupplösningsljud på en dator

  Följande inställningar rekommenderas när du spelar upp material med högupplösningsljud i ”Music Center for PC”. Du kan lyssna på materialet via högtalare eller hörlurar som är anslutna till datorn.

  1. Visa [Ljud]-skärmen.

   Klicka på [Kontrollpanelen]. Välj sedan [Ljud] under [Maskinvara och ljud].

  2. Välj högtalare på fliken [Spela], och klicka sedan på [Egenskaper].
  3. Öppna fliken [Avancerat] och välj [24 bitar, 192000 Hz (Studiokvalitet)] på rullgardinsmenyn för standardformatet, och klicka sedan på [OK].

  OBS!

  • När man lyssnar på material med högupplösningsljud via datorhögtalare hörs inte ljudet med den ursprungliga ljudkvaliteten. Om du vill spela upp materialet med den ursprungliga ljudkvaliteten så anslut en USB-DAC-kompatibel apparat till datorn.

  Tips

  • Om det inte att välja [24 bitar, 192000 Hz (Studiokvalitet)], så välj det högsta siffervärdet på din dator. När du har ändrat inställningarna, så starta ”Music Center for PC” och spela upp materialet med högupplösningsljud.