Music Center for PC

  Flytta bibliotek från ”Media Go” till ”Music Center for PC” (Music Center for PC Ver.1.0)

  När du installerar ”Music Center for PC” på en dator, kan du importera biblioteket i ”Media Go” samtidigt. Om du inte kan importera biblioteket under installationen, kan du ange platsen för biblioteket och importera data efteråt.

  OBS!

  Importera bibliotek när du installerar ”Music Center for PC

  Biblioteket för ”Media Go” lagras vanligtvis i mappen [Musik] på datorn. Följande fönster visas när du startar ”Music Center for PC” för första gången efter att du har installerat programmet. Bocka för [[Musik] Mapp] och klicka sedan på [OK]. Biblioteket importeras. Om det finns nytillagda filer i den mappen importeras biblioteket automatiskt när du startar ”Music Center for PC” nästa och efterföljande gånger.

  Dialog: Importera ljudfiler till Music Center for PC.

  Importera bibliotek genom att ange lagringsplatsen

  Om det inte går att importera somliga bibliotek den första gången du startar ”Music Center for PC”, så importera dem genom att ange filadressen.

  1. Bekräfta filadressen.

   Starta ”Media Go”, och välj sedan [Arkiv] - [Lägg till/ta bort medier från bibliotek]. Bekräfta platsen för biblioteket som du vill importera i listan [Bevakade mappar]. Anteckna lagringsplatsen om det behövs. Klicka därefter på [OK] och stäng ”Media Go”.

  2. Starta ”Music Center for PC”.
  3. Välj [Inställningar] på [Verktyg]-menyn.
  4. Klicka på [Importera fil], och klicka sedan på [Lägg till vilka mappar som helst...].
  5. Ange den plats som du bekräftade i Steg 1, och klicka sedan på [OK].
  6. Klicka på [OK], och stäng sedan inställningsfönstret.

   Den angivna mappen läggs till i biblioteksmappen. Innehållet i mappen importeras till ”Music Center for PC”.

  Tips

  • Du kan också importera bibliotek från andra program än ”Media Go”. Gör på samma sätt som beskrivs i det här avsnittet.
  • Om du lägger till nya musikfiler i biblioteksmappen läggs musikfilerna automatiskt även till i biblioteket i ”Music Center for PC”.
   Observera dock att om en musikfil tidigare har raderats från biblioteket tas den filen bort från de importerbara filerna. Det kan medföra att musikfilen inte upptäcks av biblioteket på ”Music Center for PC” även om filen faktiskt läggs till i biblioteket.
   Dra i så fall musikfilkatalogen till biblioteket med hjälp av Utforskaren i Windows. Det går att lägga till musikfilen till biblioteket igen på det sättet.