Music Center for PC

  Ändra uppspelningssätt för låtar (upprepad spelning/slumpspelning) (Music Center for PC Ver.1.0)

  Det går att ändra uppspelningssättet. (Upprepad spelning/slumpspelning)

  Upprepad spelning

  Det går att spela en låt eller alla låtar som visas på listan upprepade gånger.

  Slumpspelning

  Det går att spela låtarna som visas på listan i slumpmässig ordning.

  Skärmbild som visar proceduren för att ändra spelsättet för en låt. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.

  Följande lista visas när man klickar på rullgardinsmenyn (A). Välj uppspelningssätt på listan.

  • [Normal]:
   Låtarna på listan spelas i tur och ordning.
  • [Upprepa alla]:
   Alla låtarna som visas på listan upprepas.
   När en ”Albumlista” eller ”Albumets omslagsbild” visas kan du spela låtarna i valt album upprepade gånger.
  • [Upprepa låt]:
   Nästa låt spelas upprepade gånger.
   Om du går över till det här läget medan en låt håller på att spelas, upprepas den låten.
  • [Bläddra]:
   Låtarna som visas på listan spelas i slumpmässig ordning.
  • [Bläddra+upprepa]:
   Låtarna som visas på listan spelas i slumpmässig ordning upprepade gånger.