Justera ljudkvaliteten manuellt (Music Center for PC Ver.1.0)

  Skärmbild som visar proceduren för att justera equalizerinställningarna manuellt. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.

  Under uppspelning av en låt vars ljudkvalitet du vill ändra, klicka på (A) [Equalizer] - [Anpassa] (B). Skjutreglage (C) visas på skärmen. Skjutreglage är arrangerade efter frekvens från vänster till höger (från bas till diskant). Dra i respektive skjutreglage för att justera ljudkvaliteten.

  Skärmbild som visar proceduren för att justera equalizerinställningarna manuellt. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.

  Klicka på [Lägg till förinställningar] (D) för att spara den justerade ljudkvaliteten som en förinställd equalizerinställning.
  Sparade förinställda equalizerinställningar visas i snabbvalslistan.

  För att återställa inställningen till ojusterad ljudkvalitet

  Välj [AV] på equalizerskärmen.

  Tips

  • För att radera en sparad förinställd equalizerinställning, klicka på [Radera] (E) medan önskad förinställd equalizerinställning är vald.
   Det går inte att radera de ursprungliga förinställda equalizerinställningarna.
  • Även om man släcker equalizerskärmen utan att spara den justerade ljudkvaliteten som en förinställd equalizerinställning, spelas låtarna med den justerade ljudkvaliteten.