Varumärken (Music Center for PC Ver.1.0)

  CD, DVD, Blu-ray-skiva samt musik- och videorelaterade data från Gracenote, Inc., Copyright © 2000 till nuvarande Gracenote. Gracenote Software, Copyright © 2000 till nuvarande Gracenote.

  En eller flera patent som ägs av Gracenote gäller den här produkten och tjänsten. Se Gracenotes webbplats för en icke-exklusiv lista över Gracenotes tillämpliga patent. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenotes logotyp och logotypen "Powered by Gracenote" är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote i USA och/eller andra länder.

  The "SONY" logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.

  "Walkman", "WALKMAN", "Memory Stick", "Memory Stick PRO", ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless, Hi-MD, Net MD, MiniDisc och MDLP samt deras logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

  "DSEE" är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.

  "12 TONE ANALYSIS" och dess logotyp är varumärken som tillhör Sony Corporation.

  "xLOUD" och dess logotyp är varumärken som tillhör Sony Corporation.

  "Lyrics Display" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

  "Microsoft, Internet Explorer, Windows Media och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Business Group.

  Portions använder Microsoft Windows Media Technologies.
  Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alla rättigheter förbehålles.

  libtiff

  Copyright (c) 1988–1997 Sam Leffler
  Copyright (c) 1991–1997 Silicon Graphics, Inc.

  zlib

  zlib Copyright (C) 1995–2005 Jean-loup Gailly och Mark Adler

  MPEG Layer-3 ljudkodningsteknik och patent licensierade från Fraunhofer IIS och Thomson.

  MPEG-4 HE-AAC ljudkodningsteknik licensierad av Fraunhofer IIS

  Portions Copyright 2008 KDDI Corporation

  ASIO är ett varumärke och mjukvara som tillhör Steinberg Media Technologies GmbH.

  "Music Center för datorer", "usic Center" och motsvarande logotyper är varumärken som tillhör Sony Video & Sound Products Inc.

  "Media Go" och "Media Go"-logotypen är varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment LLC.

  App Store är ett varumärke för Apple Inc. i USA och andra länder.

  Google, Google Play och YouTube är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc.