Uppspelningsskärmen (Music Center for PC Ver.1.0)

  Skärmbild av uppspelningsskärmen. Se brödtexten för närmare detaljer om de olika delarna.
  (A) Uppspelningsfunktioner (*)

  Följande funktioner går att använda:

  • Uppspelning av låtar
  • Volym
  • Justering av ljudkvaliteten (equalizerfunktionen)
  • Ändring av uppspelningssättet, osv.
  (B) Upptäckszon

  Här går det att se låtsökningsskärmen, omslagsbild för album, equalizerskärmen osv.

  (C) Innehållslista

  Det går att se en lista över låtar eller spellistor.

  (Högupplösningsljud)
  Denna ikon anger material med högupplösningsljud.
  (D)Vänster fält

  Det går att växla mellan följande skärmar:

  • Lista över låtar eller spellistor
  • Överföringsskärmen

  * (A)Detaljer vid uppspelning

  Skärmbild av uppspelningsmanöverområdet. Se brödtexten för närmare detaljer om de olika delarna.

  (1)

  / (Spela/pausa)
  Klicka på knappen för att starta eller pausa uppspelningen.
  (Stoppa)
  Klicka på knappen för att avbryta uppspelningen.
  (Tillbaka)
  Klicka på knappen för att hoppa tillbaka till början av nuvarande låt.
  Klicka på knappen snabbt två gånger för att hoppa till början på föregående låt.
  Håll knappen intryckt för att snabbspola bakåt i låten under uppspelning.
  (Nästa)
  Klicka på knappen för att hoppa till början på nästa låt. Håll knappen intryckt för att snabbspola framåt i låten under uppspelning.

  (2)

  Volym
  Flytta skjutreglaget åt vänster eller höger för att reglera volymen.

  (3)

  Tyst AV /Tyst
  Klicka på knappen för att stänga av uppspelningsljudet. Om du klickar på knappen igen återgår uppspelningen till den ursprungliga volymen.

  (4)

  Spelläge
  Klicka på knappen för att visa uppspelningspositionen.
  Flytta på skjutreglaget eller välj önskad position för att ändra uppspelningspositionen.

  (5)

  Visar objektet som för närvarande spelas.
  Klicka på knappen för att visa materialet som håller på att spelas.

  (6)

  Equalizer
  Klicka på knappen för att justera ljudkvaliteten med equalizerfunktionen.
  Klicka på knappen igen för att gå tillbaka till låtsökningsskärmen.

  (7)

  Uppspelningssätt
  Klicka på önskat uppspelningssätt. ([Normal], [Upprepa alla], [Upprepa låt], [Bläddra], [Bläddra+upprepa])