Begränsningar för uppspelning (Music Center for PC Ver.1.0)

    • Det kan hända att uppspelningsljudet hoppar om andra program används samtidigt under uppspelningen.
    • Om biblioteket i ”Music Center for PC” öppnas samtidigt från flera nätverkskompatibla ljudapparater på en gång kan det hända att uppspelningsljudet avbryts.