Music Center for PC

  Hur man använder överföringsskärmen (Music Center for PC Ver.1.0)

  I det här avsnittet beskrivs överföringsskärmen.

  Anslut din WALKMAN® till datorn och klicka på [Överför till enhet] (A) i vänster fält. Överföringsskärmen visas.

  Skärmbild av överföringsskärmen. Se brödtexten för närmare detaljer om de olika delarna.
  • (B) [Importera till bibliotek.]

   Du kan importera låtar från din Walkman till biblioteket i ”Music Center for PC”.

  • (C) [Överför till enhet/media.]

   Du kan överföra material från ”Music Center for PC” till din Walkman.

  • (D) Valmeny för anslutna apparater

   Du kan välja en ansluten apparat som du vill ange som destination.

  • (E) [Stäng den här listan.]
  • (F) Innehållslista (Walkman)

   Här visas material som sparats på din Walkman.
   Du kan också välja eller ta bort material med hjälp av följande knappar.

   • [Välj alla]:
    Du kan välja allt material som visas i listan på en gång.
   • [Radera valda objekt]:
    Du kan ta bort material som visas i listan.
  • (G) Kapacitetsfält

   Här visas det lediga utrymmet i din Walkman.

  • (H) [Överföringsinställningar]

   Används för att öppna skärmen [Walkman överföringsinställningar].
   Du kan konfigurera inställningarna för överföring av låtar, osv.

  • (I) [Avbryt]

   Du kan avbryta överföringen.

  • (J) Statusfält

   Här går det att kan kontrollera antalet poster, filstorleken och överföringstillståndet för materialet som visas på vänster sida på skärmen.