Music Center for PC

  Vad är verktyget för säkerhetskopiering? (Music Center for PC Ver.1.0)

  Med verktyget för säkerhetskopiering i ”Music Center for PC” sparas en säkerhetskopia av alla data (material, spellistor och podcaster) som hanteras i ”Music Center for PC”.
  Backup-data går även att återställa till önskad plats på hårddisken/i SSD-minnet.

  Om du behöver återställa din dator, så spara först en säkerhetskopia av dina låtdata. Genom att sedan återställa dina låtdata med hjälp av verktyget för säkerhetskopiering i ”Music Center for PC” när du har återställt datorn, kan du spela de sparade låtarna igen.

  OBS!

  • Var noga med att använda verktyget för säkerhetskopiering i ”Music Center for PC” för att spara en säkerhetskopia av ”Music Center for PC”.
   Om du sparar en säkerhetskopia av ”Music Center for PC” med hjälp av en funktion i Windows eller liknande, kan det uppstå fel i den administrativa informationen i databasen.