Återställa backup-data (Music Center for PC Ver.1.0)

  OBS!

  • Ställ inte datorn i inaktivt läge, till exempel viloläge, medan data håller på att återställas.
   Då kan data gå förlorade eller återställningen misslyckas.
  • Om du återställer uppdelade backup-data på en annan dator, så kopiera först alla backup-data till en ny mapp.
  1. Välj [Säkerhetskopieringsdata för Music Center for PC] på [Verktyg]-menyn.
  2. Klicka på [Återställ säkerhetskopierade Music Center-data till den här datorn], och klicka sedan på [Nästa >].

   [Gränser och saker att notera] visas.

  3. Läs noggrant igenom [Gränser och saker att notera], och klicka sedan på [Nästa >].
  4. Välj de data som du vill återställa.

   Klicka på [Bläddra...] för att visa valskärmen. Välj de backup-data som du vill återställa, och klicka sedan på [OK].

   Tips

   • Om du återställer uppdelade backup-data på en annan dator, så välj den mapp som du gjorde klart i förväg. Alla backup-data måste vara i den mappen.
  5. Kontrollera informationen för backup-data, och klicka sedan på [Nästa >].
  6. Ange återställningsdestination.
  7. Klicka på [Nästa >].

   När dialogrutan för bekräftelse visas, så kontrollera meddelandet och klicka på [Ja].

  8. Kontrollera meddelandet, och klicka sedan på [Starta].
  9. När återställningen är klar, så klicka på [Avsluta].