Music Center for PC

  Hämta musikinformation och 12 TONE ANALYSIS (Music Center for PC Ver.1.0)

  Det går att hämta musikinformation (metainformation såsom namn på album, artister eller låtar) automatiskt via på Internet med hjälp av CDDB (Gracenote CD DataBase), som är en datatjänst för låtinformation. Musikinformationen som hämtats visas på din WALKMAN® när låtarna har överförts.

  Genom att utföra 12 TONE ANALYSIS för låtar går det även att ställa in villkor för att skapa en dynamisk spellista.

  OBS!

  • Förr att använda CDDB-tjänsten måste datorn vara ansluten till på Internet.
  • CDDB-tjänsten är gratis att använda. Du kan dock behöva registrera dig för Gracenote när du använder denna tjänst för första gången. Följ anvisningarna på skärmen.

  Hämta musikinformation när du importerar en ljud-CD

  När du importerar låtar från en ljud-CD hämtas metainformation (t.ex namn på album, artister eller låtar) automatiskt.

  Om det inte går att hämta musikinformation

  • Det kan hända att informationen blockeras av anti-virusprogram. Inaktivera inställningarna för det programmet om det behövs.
  • Det går inte att hämta musikinformation för CD-skivor som inte är registrerade i CDDB. Ändra i så fall den informationen (t.ex låttiteln) för hand.
  • Om hämtningen av musikinformation inte startar automatiskt, så klicka på [Hämta CD-information] (A).
   Skärmbild som visar proceduren för att manuell hämtning av musikinformation. Se brödtexten för närmare detaljer om hur man gör.

  Hämta musikinformation för låtar i ”Music Center for PC

  Du kan söka efter låttitlar eller albumnamn och hämta dem för valda låtar eller album på listan.

  1. Klicka på [Musikbibliotek] i vänster fält.
  2. Välj den låt eller det album som du vill hämta musikinformation för på låtlistan.
  3. Välj [Hämta CD- och låtinformation] på [Verktyg]-menyn.

   Music Center for PC” börjar automatiskt söka efter musikinformation.
   När musikinformation har hittats visas den (t.ex albumnamn, artistnamn eller låttitel).
   Välj önskad information bland förslagen och klicka på [OK]. Musikinformationen visas på listan.

  Hämta eller analysera musikinformation automatiskt

  Det går att söka efter låtar som saknar musikinformation (t.ex låtar som är markerade som ”Namnlös” eller låtar som inte har undergått 12 TONE ANALYSIS). Sedan kan du automatiskt hämta musikinformation och utföra 12 TONE ANALYSIS.

  1. Välj [Hämta låtinformation och genomför 12 tonsanalys] på [Verktyg]-menyn.
  2. Klicka på [Hämta låtinformation automatiskt/Utför 12 tonsalanys].

   Välj den information som du vill hämta automatiskt, och bocka för kryssrutan.

  3. Klicka på [OK].

   Musikinformation hämtas. Därefter utförs 12 TONE ANALYSIS automatiskt.
   Om musikinformation hittas, hämtas relevant musikinformation automatiskt.

  OBS!