Music Center for PC

  Begränsningar för överföring av material (Music Center for PC Ver.1.0)

  • Ett felmeddelande visas och överföringen misslyckas i följande fall:
   • Om man försöker överföra material som ”Music Center for PC” inte kan spela.
   • Om man försöker överföra material som WALKMAN® inte har stöd för.
   • Om det det lediga utrymmet på din Walkman är mindre än storleken på den låt som du försöker överföra.
  • Om man ändrar eller raderar destinationen för låtar går det inte att överföra dem.
  • Koppla inte bort din Walkman från datorn medan data håller på att överföras. Det kan orsaka att data blir förstörda eller att det uppstår funktionsfel.
  • Medan materialet överförs kan datorn inte gå över i inaktiva lägen, till exempel viloläge, med hjälp av timerfunktionen.