Jordens skönhet inspirerar oss

Vi hade aldrig kunnat leverera de fantastiska upplevelser vi gör utan inspiration från omvärlden. Med kreativitet och teknik försöker vi uppfylla vår miljöplan Road to Zero före år 2050, samtidigt som vi ökar insatserna för att hjälpa oss alla leva ett mer hållbart liv på vår planet.

TOPICS
Innovation för global hållbarhet
Åtgärder mot klimatförändringar
Resursåtgärder
Triporous
TriporousTM, bidrar till en ren värld
Högar av pellets
Ledande i utvecklingen av återvunnen plast
Åtgärder för biologisk mångfald
Bild från ”Playing for the Planet”
UNEP:s video ”Playing for the Planet” för FN:s toppmöte om biologisk mångfald
Situationsbild av en man på en plantage
Skapa frodiga ekosystem med nya jordbruksmetoder
Utmaning: minimalt fotavtryck, maximal inspiration
Åtgärder mot klimatförändringar
Produktbild av Playstation
Verkligt energisparande i en virtuell värld
Situationsbild av arbetare i en fabrik
Minska våra fabrikers miljöpåverkan
Resursåtgärder
Åtgärder för biologisk mångfald
Strand med klar himmel
Ett Sony, för våra havs framtid

Vi hade aldrig kunnat leverera de fantastiska upplevelser vi gör utan inspiration från omvärlden. Med kreativitet och teknik försöker vi uppfylla vår miljöplan Road to Zero före år 2050, samtidigt som vi ökar insatserna för att hjälpa oss alla leva ett mer hållbart liv på vår planet.

Globala miljöinitiativ inom Sony
Regler och annan information för ditt land

Läs mer om vilka regler som gäller i ditt land för produkter från Sony.