Gå vidare till Innehåll

Sony och miljön

Strävar efter att uppnå noll miljöpåverkan

Miljöfunktioner i produkter från Sony

På Sony strävar vi alltid efter att minska miljöpåverkan från vårt stora utbud av produkter. Vårt arbete syns i våra kompakta, lätta och energieffektiva konstruktioner som ger minskad resursåtgång och strömförbrukning, samt i vår strävan att använda återvunna material. 

Verkligt energisparande i en virtuell värld

Med PlayStation® kan vi uppleva nya världar tack vare marknadens bästa prestanda. Men i den verkliga världen är det ett faktum att vi behöver minska vår miljöpåverkan. Här kan du få en inblick i vad Sony gör för att spara energi och resurser.

Resurssnålhet: en god nyhet

Med mobila produkter ändras förutsättningarna för hur vi lever och arbetar, och framtiden ser ljus ut med innovativa funktioner och nya designer. Xperia™ Ear är ett av de här kraftfulla verktygen. Ta reda på hur tillväxt kan gå hand i hand med miljömedvetenhet.

Se fler av våra produkter med miljöfunktioner

Miljöteknik från Sony

På Sony arbetar vi med att utveckla miljöteknik för att minska vår påverkan på miljön.

Återvunnen plast från Sony: SORPLAS™

Sony återvinner plast för en mer hållbar framtid

SORPLAS™ använder upp till 99 % återvunnet material

För att kunna bidra till en mer hållbar samhällsutveckling har vi tagit fram SORPLAS™.

Återvinning och en bättre lyssnarupplevelse

Att öka användningen av återvunnen plast är en del av vår miljöplan med syfte att uppnå noll miljöpåverkan. Sony har tagit fram en ny sorts återvunnen plast som tack vare sina högkvalitativa ljudegenskaper bidrar till ökad användning av återvunnet material i ljudprodukter.

Återvunnen plast: en del av din musik

Globala miljöinitiativ inom Sony

Alla företag runt om i världen som ingår i koncernen Sony deltar i miljöaktiviteter som är anpassade efter det lokala samhället.

Senast i en serie av miljöevenemang som arrangerades av Sony i Kina.

Latinamerika

Stöder återvinning av tv-apparater genom kampanjen ”The step to a better quality image” i Mexiko.

Stöder användning av biologiska gödningsmedel.

Asien-Stillahavsregionen

Stöder användning av biologiska gödningsmedel.

Stöder återvinning av tv-apparater genom kampanjen ”The step to a better quality image” i Mexiko.

Kina

Senast i en serie av miljöevenemang som arrangerades av Sony i Kina.

Sony utnämndes som ett ledande företag inom vattenresursförvaltning i CDP:s rapport Global Water Report 2016.

Japan/Ostasien

Sony utnämndes som ett ledande företag inom vattenresursförvaltning i CDP:s rapport Global Water Report 2016.

SPE vinnare på Environmental Media Awards 2016.

Nordamerika

SPE vinnare på Environmental Media Awards 2016.

Green Business of the Year-priset 2015.

Europa

Green Business of the Year-priset 2015.

Meddelande från CEO

Vi intensifierar våra miljöinitiativ när vi går vidare till nästa nivå

En av de viktigaste frågorna för Sony just nu är miljöinitiativ, vilket också är en av de saker kunderna tittar på när de köper produkter.

Sony har fortsatt att främja miljöinsatser utifrån miljöplanen "Road to Zero", där syftet är att uppnå noll miljöpåverkan. För att höja våra miljöinsatser har vi nu upprättat miljömålen "Green Management 2020" (verkställandeår: 2020). Medan vi arbetar mot de här målen gör hela koncernen, inklusive underhållningsområdet och elektronikområdet, sitt bästa av sina respektive styrkor för att genomföra insatserna.

Sony-koncernen har nu tagit steget upp till nästa nivå med sina miljöinsatser. Sony har åtagit sig att göra mer än att bara erbjuda produkter, tjänster och innehåll som ger spännande användarupplevelser genom att väcka och stilla kundernas nyfikenhet runt om i världen. Vi arbetar också mot målet att uppnå noll miljöpåverkan för hela verksamheten med vår miljöplan "Road to Zero".

Undertecknat av Kazuo Hirai

Kazuo Hirai

Vd och CEO, Representative Corporate Executive Officer, på Sony Corporation

Miljöplanen på Sony

Andra företag inom Sony står bakom vår miljöplan "Road to Zero" med strategier för att uppnå noll miljöpåverkan. Mer information om planen finns på en särskild webbplats.

Road to ZERO

Video om miljöaktiviteter på Sony

Angry Birds – Internationella glädjedagen

Ett initiativ från Sony Pictures och Angry Birds i samband med FN:s Internationella glädjedag främjar en gladare planet och uppmuntrar till arbete mot klimatförändringar.

Spotlight

Rapporter om bra miljöinitiativ från Sony.

CSR-RAPPORT 2015

CSR-rapportering

CSR-rapport om de huvudsakliga CSR-aktiviteterna från Sony.

Regler och annan information för ditt land

Läs mer om vilka regler som gäller i ditt land för produkter från Sony.