Produktdesign från Sony med stöd av SORPLAS™

Hänsyn till miljön vid produktdesign är otroligt viktigt för Sony. Vi utvecklade SORPLAS för att inkorporera mer återvunnet material av hög kvalitet för att matcha vårt anseende vad gäller både produktdesign och kvalitet.

Med SORPLAS får du hög kvalitet med miljön i åtanke

Våra två mål är att leverera fantastiska produkter och samtidigt minska deras miljöpåverkan i enlighet med våra miljömål i Road to Zero. Vi utvecklade den brandhämmande plasten SORPLAS för att uppnå dessa mål.

Vad är SORPLAS?

Mer effektiv resursanvändning med SORPLAS

SORPLAS-plasten är gjord av använda vattenflaskor och förbrukade optiska skivor som samlats in från fabriker och marknader samt av ett eget brandhämmande material. Plasten används i flera olika Sony-produkter och externa produkter. SORPLAS-plastens kvalitet försämras mycket lite efter att den använts flera gånger, därför förväntas SORPLAS i framtiden kunna återvinnas och återanvändas i nya produkter.

[1] Krossa   [2] Forma   [3] Produkter   [4] Samla in från fabriker/marknader

Återvinning av optiska skivor från ett dotterbolag till Sony

Förbrukade optiska skivor som krossats från skivtillverkaren Sony Music Solutions Inc. är en av ingredienserna i SORPLAS-plasten och används i BRAVIA™-tv-apparaternas bakre skydd.

SORPLAS egenskaper

Den Sony-utvecklade, återvunna SORPLAS-plasten är säker och tillförlitlig och plastens egenskaper i produkter matchar de som ny plast har.

Hög andel av återvunnet material, upp mot 99 %

Andelen återvunnen plast i elektronik ligger vanligtvis runt 30 %. Med vårt banbrytande, svavelbaserade brandhämmande material får du konsekvent högkvalitativ plast även när upp till 99 % återvunnet material används.

[1] SORPLAS
[2] 99 % återvunnet material [3] 1 % brandhämmande material och andra tillsatser

[4] Konventionell brandhämmande, återvunnen polykarbonatplast
[5] 30 % återvunnet material [6] 55 % petroleumbaserad ny plast [7] 15 % brandhämmande material och andra tillsatser

Bidrag till att minska koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläpp från produktionen av SORPLAS kan reduceras med ca 72 % jämfört med produktionen av brandhämmande ny plast med samma användning.

[ 1 ] Brandhämmande ny plast [ 2 ] SORPLAS med 95 % återvunnet material

Temperatur- och fuktbeständig

För att produkterna ska kunna användas länge i olika förhållanden utvecklar Sony återvunna plastmaterial vars kvalitet inte försämras. Eftersom vår sammansättning endast består av en liten mängd brandhämmande material är SORPLAS både beständig och mycket motståndskraftig mot temperatur och fukt.

[1] Bibehållande av initial molekylvikt under 85℃, 80 % RH [2] Förfluten tid (veckor) [3] SORPLAS [4] Brandhämmande återvunnen plast [5] Brandhämmande ny plast

Hållbarhet för längre produktlivslängd

Den minskade mängden brandhämmande material gör att SORPLAS är lika eller mer hållbar än konventionella brandhämmande plastmaterial. Plasten är även robust och används t.ex. till delar av resväskor och datorlådor som behöver vara starka.

In i våra produkter

Lika bra resultat som ny plast

I de olika produkterna som sätter färg på vardagen är även hållbarhet och utseende viktigt. Förutom plastens solida hållbarhet har SORPLAS ett elegant utseende och behåller sin kvalitet trots att den används mycket över lång tid.

SORPLAS i BRAVIA – hållbarhet och elegans

SORPLAS har en hög andel återvunnet material samtidigt som plasten är hållbar tack vare dess låga innehåll av brandhämmande material. Dessutom har plasten en elegant yta som inte bleknar för BRAVIA-tv-apparater.

Återvunnet material som ser bra ut och som håller

Vi har utvecklat en särskild klass av harts för bakre tv-skydd med fantastisk styrka och design, vilket löser en utmaning med återvunnen plast. Det gjorde vi samtidigt som vi använde de proportioner som är branschstandard för återvunnet material.

Stor minskad användning av ny plast

SORPLAS-plastens förstklassiga finish gör den lämplig för externa ytor och därmed ökar dess potentiella användning betydligt, vilket minskar användningen av ny plast i BRAVIA med upp till 60 %.

SORPLAS i Xperia™ – hållbarhet och motståndskraft

I och med att smartphones används i många olika miljöer måste de vara robusta och hållbara.

Interna delar behöver bestå av robusta och komplexa delar

Tonvikten på hög motståndskraft och hållbarhet, t.o.m. jämfört med ny plast, har gjort att SORPLAS kan användas till större interna delar.

Lyckas med att minska användningen av ny plast

Införandet av SORPLAS i XPERIA-enheter har gjort det möjligt att minska användningen av ny plast i interna delar med 27 %.

SORPLAS i kameror – motståndskraft

Vår egenutvecklade plast, SORPLAS, används till externa och interna delar i vissa vloggkameror och digitalkameror, utan att kompromissa med kvaliteten och funktionerna.

Intervju med utvecklaren

Design för miljön med återvunna material

Yasunobu Kawasaki

Product Design Division 2,
TV Business Group, Home Entertainment & Sound Products Business Group,
Sony Corporation

Vi har tagit fram designer under en lång tid för att minska miljöpåverkan i tv-apparater och därmed aktivt använt SORPLAS som består av en hög andel återvunnet material. För att öka andelen SORPLAS som används började vi från och med 2021 att använda SORPLAS till de bakre skydden på vissa modeller. Vi började att utveckla olika material i samarbete med Sony Semiconductor Solutions Corporation 2018, men det krävs en hög nivå av sakkunskap inom design för att använda materialet till mer omfattande externa delar som bakre skydd på tv-apparater. Efter upprepad prototyputveckling och förbättringar av receptet lyckades vi utveckla en klass som passar till bakre skydd. Det här möjliggjorde det för oss att bidra till att minska användningen av ny plast. Genom våra BRAVIA-designaktiviteter kommer vi att fortsätta att bidra till minskningar av miljöpåverkan i framtiden.

Vägen fram till SORPLAS

Yasuhito Inagaki

SORPLAS Business Office,
System Solutions Business Division,
Sony Semiconductor Solutions Corporation

SORPLAS är resultatet av forskning som bedrivits i ca 20 år och grundas på en stark önskan om att omvandla avfallsplast från industriområden till resurser med högt mervärde. Först behövde vi utveckla vårt egna brandhämmande material till att ha en hög nivå av flamskydd i polykarbonatharts med extremt små mängder. I SORPLAS-plasten blandas det här brandhämmande materialet och diverse tillsatser med återvunna material som vattenflaskor och förbrukade optiska skivor från fabriker och marknader till att skapa en brandhämmande återvunnen plast med elegant lyster och hög hållbarhet för en andel på upp till 99 % återvunnet material. SORPLAS, som har en mängd av hartsens olika egenskaper, har redan kommit till praktisk användning, men i framtiden kommer vi att bredda dess användningsområden för att bidra ytterligare till miljön.

Video: ”What do you do for this planet?”
Mer information om SORPLAS™