Original Blended Material

Pappersmaterial utvecklat av Sony

För miljön och framtiden

Sony deltar i en rad olika miljöskyddsaktiviteter och en av dem är att använda pappersbaserade produktförpackningar i stället för att endast använda plastförpackningar för vissa produkter.

Vad är Original Blended Material?

Original Blended Material är ett pappersmaterial som tagits fram av Sony med miljön i åtanke. Det är inte beroende av oljebaserad plast och kan formas för att uppfylla en mängd förpackningsbehov.

Skapandet av Original Blended Material

Växa med miljön i åtanke

Då de flesta pappersprodukter kommer från gamla, fleråriga träd, måste växter med en lång växtcykel hanteras av människor i generationer. Vårt Original Blended Material använder växter som bambu och sockerrör som växer snabbt. Vi är också medvetna om den betydelse producenter och odlare har för att säkerställa att miljön beaktas vid odling och skörd.

1. Flerårig växt 2. Växt med kort livscykel 3. Ungt träd 4. Växande träd 5. Fällning 6. Sortering och skörd 7. Period av koldioxidupptag

Anskaffning av Original Blended Material
Utveckling av mångsidiga förpackningar

Sony tillverkar en rad produkter med olika förpackningsformer. Vårt miljöengagemang has drivit oss att ta fram olika Original Blended Material-koncept för att skapa fritt formbara förpackningar som passar till ett brett utbud av produkter och ändamål.

Våra förpackningar ökar medvetenheten

Genom att använda taktila, högkvalitativa material – skapade med miljön i åtanke – har vi som mål att öka medvetenheten om miljön hos den som öppnar paketet.

Hela förpackningen i åtanke

Original Blended Materials är ett mångsidigt material som kan formas och användas i en mängd olika tillämpningar, däribland yttre och inre förpackningar, stötdämpande material, fodral, produktskyddsark, instruktionshandböcker osv.

Sony-logotyp präglad på pappersmaterial
Minskad användning av bläck

Ord och text kan återges genom prägling, utan att bläck används.

Inga onödiga färgämnen

Slutprodukten är ofärgad för att skapa ett tilltalande organiskt utseende.

Bild på pappersmaterial
Skapat med återvinning i åtanke

Förpackningar gjorda av blandmaterial kan samlas in tillsammans med andra pappersmaterial utan att särskild sortering behövs, vilket gör återvinningen till nytt papper enkel.

1. Återvunnet till nytt papper 2. Tillverkat 3. Köpt 4. Insamlat som material 5. Behandlat som avfall

Nutid och framtid för förpackningar
Porträttbild av designern
Kenichi Hirose

Designer
Creative Center
Sony Group Corporation

Syftet med att använda detta material är att ”kommunicera” med kunderna så att de blir mer miljömedvetna. Vi vill berätta för dem om ”var”, ”vad”, ”hur” och ”varför”. Själva kärnan, för Sony, är att miljömedvetenhet inte är någonting som kan uppnås bara genom att tillhandahålla produkter. Miljömedvetenhet uppstår genom handlingarna hos de som förstår konceptet. Utifrån den här idén besökte vi flera olika miljöer, valde noggrant ut råmaterial och kombinerade dem genom att dra nytta av deras egenskaper för att skapa material som är funktionellt optimerade och omvandlade dem till ”kommunikationsmaterial”. Vi hoppas att den här förpackningen bidrar till att kommunicera budskapet till människor.