Original Blended Material från Sony

Förpackning tillverkad av 100 % pappersmaterial

Vi hjälper jorden att förbli vacker inför framtiden

Sony Group deltar i en rad olika miljöskyddsaktiviteter, och en av dem är att använda pappersbaserade produktförpackningar i stället för att endast använda plastförpackningar.

Vad är ”Original Blended Material” från Sony?

”Original Blended Material” är ett hållbart pappersmaterial som har utvecklats av Sony. Det är lämpligt till flera olika slags förpackningar och har mindre miljöpåverkan än ny plast.

Skapandet av ”Original Blended Material”

Producerat med hållbara material

Tillverkas av växter med korta livscykler för mindre miljöpåverkan jämfört med plast

De flesta pappersprodukter tillverkas från äldre fleråriga träd men våra blandmaterialförpackningar görs av växter med korta livscykler som bambu och sockerrör. Produktion från växter med korta livscykler genererar mindre koldioxid då de kan odlas, sorteras och skördas när det behövs till skillnad från fällning och livscykelvård för fleråriga träd.

1. Flerårig växt 2. Växt med kort livscykel 3. Ungt träd 4. Växande träd 5. Fällning 6. Sortering och skörd 7. Period av koldioxidupptag

Hållbarhet genom miljövänliga material
Utveckling av mångsidiga och hållbara förpackningar

Produkter från Sony levereras i en mängd olikformade förpackningar.
Samma material användes till att göra prototyper som kunde ändras till en rad olika former genom att kontinuerligt justera formeln.

Våra förpackningar ökar medvetenheten

Minskning av stötdämpande material och förpackningsmaterial

Användningen av taktila, högkvalitativa material – skapade med miljön i åtanke – bidrar till våra egna hållbarhetsmål och skapar även en ökad miljömedvetenhet hos våra användare, anser vi.

Hela förpackningen i åtanke

Yttre förpackning, inre förpackning, fodral, stötdämpande material ... Allt är 100 % ”Original Blended Material” från Sony.
Det är ett mångsidigt material som kan formas och användas till en rad olika syften.

Sony-logotyp präglad på pappersmaterial
Minskad användning av bläck

Ord och text kan återges genom prägling, utan att bläck används.

Inga onödiga färgämnen

Den slutliga produkten är ofärgad för att behålla ett tilltalande organiskt utseende, och dessutom blir hanteringen säkrare och resursanvändningen mindre.

Bild på pappersmaterial
Skapat med återvinning i åtanke

Förpackningar gjorda av blandmaterial kan samlas in tillsammans med andra pappersmaterial utan att särskild sortering behövs, vilket gör återvinningen till nytt papper enkel.

1. Återvunna till nytt papper 2. Tillverkade 3. Köpta 4. Insamlade som material 5. Behandlade som avfall

Vårt mål är hållbara förpackningar

Nutid och framtid för förpackningar

Porträttbild av designern
Kenichi Hirose

Designer
Creative Center
Sony Group Corporation

Syftet med att använda detta material är att ”kommunicera” med kunderna så att de blir mer miljömedvetna. Vi vill berätta för dem om ”var”, ”vad”, ”hur” och ”varför”. Själva kärnan, för Sony, är att miljömedvetenhet inte är någonting som kan uppnås bara genom att tillhandahålla produkter. Miljömedvetenhet uppstår genom handlingarna hos de som förstår konceptet. Utifrån den här idén besökte vi flera olika miljöer, valde noggrant ut råmaterial och kombinerade dem genom att dra nytta av deras egenskaper för att skapa material som är funktionellt optimerade och omvandlade dem till ”kommunikationsmaterial”. Vi hoppas att den här förpackningen bidrar till att kommunicera budskapet till människor.