Fotografi som visar ett fabrikstak med solpaneler och SONY-logotypen Fotografi som visar ett fabrikstak med solpaneler och SONY-logotypen

Miljöanpassad tillverkning på Sony

Diagram som visar en produkts livscykel, från tillverkning till återvinning av material, med etiketter: [1] Tillverkning av produkter i fabriker [2] Logistik [3] Användning av produkterna av kunderna [4] Resursutvinning och kassering [5] Återvinningsanläggningar [6] Tillverkning av delar av leverantörer [7] Resursutvinning

Bättre produkter för både kunderna och miljön

På Sony strävar vi efter att skapa bättre produkter för både våra kunder och för miljön. En del av vår miljöplan ”Road to Zero” är att förstå produkternas påverkan under hela livscykeln, som vid resursanskaffning, tillverkning, logistik, användning av kunderna, återvinning och kassering samt att uppfylla miljöinitiativ på tillverkningsanläggningarna.

[1] Tillverkning av produkter på fabriker  [2] Logistik  [3] Användning av produkterna av kunderna  [4] Resursutvinning och kassering  
[5] Återvinningsanläggningar  [6] Tillverkning av delar av leverantörer  [7] Resursutvinning
Fotografi som visar taket på en fabrik som är täckt med solceller Fotografi som visar taket på en fabrik som är täckt med solceller

Energi

El är en väsentlig del av tillverkningen, men vi strävar efter att minska strömförbrukningen och den miljöpåverkan som våra produkter har, inklusive de växthusgasutsläpp som medföljer.
Diagram som visar utformningen för vanliga och nya (högeffektiva) system med nedkylningsutrustning

Mer energieffektiva maskiner

Vi bidrar till att bevara energi genom att införa effektiv nedkylnings- och luftkonditioneringsutrustning samt växelriktarbaserad utrustning på tillverkningsanläggningar. Exempelvis har Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd (SOEM) installerat nedkylningsutrustning specifikt för att spara energi. Vanligtvis behövs det stora mängder kallt vatten och stora pumpar för luftkonditionering på tillverkningsområden. Strömförbrukningen har minskat med ungefär 40 procent tack vare att man använder kompakta, enskilda pumpar till vardera luftkonditioneringsenhet och ett hanteringssystem som styr dem efter behov.

Skillnaden mellan ett vanligt luftkonditioneringssystem (vänster) och det system som har införts på SOEM (höger)
[1] Stora pumpar som körs konstant [2] Nedkylningsutrustning [3] Små pumpar som bara används vid behov [4] Högeffektiv nedkylningsutrustning
Fotografi på kompakta pumpar som används till att köra högeffektiv nedkylningsutrustning på fabriken

Effektiv nedkylning

Fotografi på kompakta pumpar som används till att köra högeffektiv nedkylningsutrustning

Kompakta pumpar

Visualisera strömförbrukning

Vi har också små rutiner som är bra för miljön. Vi stänger till exempel av strömmen på helgdagar, använder LED-lampor och förvaltar luftkonditioneringen. Alla små insatser bidrar tillsammans till energibesparingar på fabrikerna. På Kohda-anläggningen i Japan visualiseras strömförbrukningen för att man ska tänka på miljön. Vårt mål är att kombinera våra starka sidor vad gäller sensor- och mätningssystem för att skapa ny miljöanpassad teknik, till exempel miljöövervakning som baseras på sakernas internet.
Foto på en panel som används för att visa strömförbrukning på en fabrik
Panel på Sony Global Manufacturing & Operations Corporation i Kohda-fabriken som visar strömförbrukningen
Foto på taket på en Sony EMCS-fabrik (Malaysia) som är täckt med solpaneler
Taket på Sony Technology Co., Ltd. i Thailand med solceller, en förnybar strömkälla som inte släpper ut växthusgaser.

Vi bygger för att kunna använda helt förnybar el

Sony Group strävar efter att kunna använda helt förnybar el senast 2030. Det ska uppnås genom att bland annat börja använda solceller och köpa certifikat för förnybar el. I Sony-företagsgruppen Entertainment, Technology & Service (ET&S) är vi nära att uppfylla vårt mål om helt förnybar el. Det är endast Japan/Ostasien och den panasiatiska regionen kvar som ska slutföra övergången under räkenskapsåret 2023.
Bild på vatten med ringar Bild på vatten med ringar

Resurser och vatten

Vi tittar på de resurser och allt vatten som används under tillverkningen för att kunna minska vår miljöpåverkan, och vi strävar efter att minska det avfall som produceras på våra anläggningar.

Återanvändning och återvinning av sekundärt material

Vi minskar avfall genom att återanvända och återvinna sekundära material, som emballage som används när delar transporteras. Shanghai Suoguang Visual Products Co., Ltd.0 återvann och återanvände under 2021 totalt 1,9 miljoner dämpande luftkuddar, 3 000 kartonger till att transportera tv-paneler och 15 000 kartonger till att skydda delar som transporterades med flyg.
Bilder på dämpande luftkuddar (vänster) och kartongförpackning (höger), återanvänt sekundärt material från tillverkningen
Återvunnet dämpande material (vänster) och kartonger till att transportera tv-paneler (höger)

Mål om noll deponering

Vår målsättning är att deponera högst en procent. Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. har tack vare sina insatser för att minska avfall lyckats hålla en deponeringsgrad på 0,1 procent sedan 2020 och planerar att fortsätta på samma sätt framöver.
Diagram som visar avfallsdeponeringsgrad för Sony Technology (Thailand). Avfallsdeponeringsgradsmål på högst 1 procent och faktisk deponeringsgrad på under 0,1 procent sedan 2020.
[1] Avfallsdeponeringsgrad för Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.  [2] Deponerat avfall i procent  [3] Mål för deponerat avfall

Återvinning av vatten

På ET&S försöker vi återanvända vatten som används till att rengöra delar, kondensvatten från luftkonditionering, regnvatten och brunnsvatten. Sony Digital Products (Wuxi) Co., Ltd. (SDPW) (Kina) har flyttat ledningar till taket så att man enklare kan upptäcka läckor och reparera ledningarna.
Diagram till vänster (V) och foto (H) som visar hur vattenledningar flyttas till platser ovanför marken så att man enklare kan hantera läckor och ett foto på vattenledningar till höger.

Färre kemikalier

Kemikalier och lösningsmedel används mer effektivt med hänsyn till bortskaffande, samtidigt som tillverknings- och produktkvaliteten behålls. SDPW kunde till exempel minska mängden alkoholbaserade rengöringsmedel med 84 kg jämfört med året innan.
Diagram som visar den minskade användningen av kemiska rengörings- och lösningsmedel
Foto som visar barn som planterar Foto som visar barn som planterar

Tillverkning och biologisk mångfald

Det är viktigt att tillverkningsanläggningar samverkar med lokalsamhället. Sony-medarbetare i olika länder och områden uppmuntras till att samarbeta med alla i lokalområdet för att underhålla parker och skogar samt till att delta i att bevara biologisk mångfald och i städningsinitiativ.
Fotografi som visar ett evenemang kring miljötänk i en skog vid Kohda-anläggningen i Japan

Sony Global Manufacturing & Operations

Olika evenemang har hållits i Sony Forest för medarbetarna och deras familjer från Kohda-anläggningen i Japan. Evenemangen bidrog till att göra dem mer medvetna om miljö och hälsa och främja frivilligarbete. Under evenemangen promenerade man också i naturen i Sony Forest, och det fanns många olika aktiveter för barnen, som träsnideri och hantverk.
Fotografi som visar lokala aktiviteter för plantering av mangroveträd där medarbetare från anläggningen i Thailand deltar

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd. har anordnat aktiviteter på Khlong Tamru Environmental Education Center i Chonburi. Frivilliga medarbetare från både Chomburi- och Bangkadi-fabrikerna deltog i de lokala aktiviteterna där man planterade mangroveträd.
Fotografi som visar medarbetare på Wuxi-anläggningen i Kina som deltar i en gemensam städaktivitet

Sony Digital Products (Wuxi) Co., Ltd. (SDPW)

Sedan 2018 har SDPW tillsammans med medborgarkontoret i staden Wuxi och ministeriet för ekologi och miljö satt ihop 16 grupper med volontärer i staden som städar i samhället. Ungefär 700 frivilliga har deltagit i 177 städningsrundor sedan oktober 2022 och har under den tiden samlat in cirka fem ton skräp.
Fotografi som visar medarbetare från Malaysia-anläggningen som städar en strand

Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd.

Förutom att Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd. har planerat att städa stränder som en del av deras One Blue Ocean-aktiviteter och deltagit i städaktiviteter i lokalområdet, har de också ställt upp ett evenemangsbås tillsammans med sina samarbetspartner för att utbilda allmänheten om hur man kasserar hushållsavfall på rätt sätt. Där fanns det också insamling av sådant avfall.
Fotografi som visar medarbetare på Shanghai-anläggningen i Kina som deltar i kooperativa jordbruksaktiviteter

Shanghai Suoguang Visual Products Co., Ltd.

Shanghai Suoguang Visual Products Co., Ltd. har utvecklat kooperativa jordbruksaktiviteter0 både internt och externt sedan 2021. Utanför företaget har man haft kooperativa jordbruks- och utbildningsaktiviteter med Shanghai Pudong New Area Tangzhen Association for the Disabled och Tangzhen Children's Service Center för att främja förståelsen för symbiosen mellan människor och natur.