Xperia™: Med hållbarhet som mål

Upptäck hur Sony och Xperia arbetar för att bli mer hållbara i allt vi gör.

Vårt miljöengagemang

För att uppnå vårt ”Road to ZERO”-mål är vi i färd med att göra olika förändringar för att skydda miljön. 

Godkänn Youtube-cookies för att se videon

Gå till cookie-inställningar under och se till att aktivera YouTube-cookies under avsnittet ”Functional” (Funktionella cookies).

Logotyp för Road to Zero
Sony Groups Road to Zero

På Sony inser vi att vi som företag är beroende av en välmående planet. Det är därför vi har skapat vår globala miljöplan, Road to ZERO, som syftar till att uppnå ett miljöavtryck på noll under hela livscykeln för våra produkter och verksamheter senast 2050.

Green management 2025

Sony arbetar för att uppnå ett klimatavtryck på noll år 2050 och sätter upp miljömål på medellång sikt vart femte år. Målen avser varje skede i våra produkters livscykel och är inriktade på klimatförändringar, resurser, kemikalier och biologisk mångfald. Med vår senaste uppsättning mål, Green Management 2025, kommer Sony successivt att minska allt plastförpackningsmaterial för nya småprodukter för att på sikt gå mot total eliminering.

Logo för Green Management 2025
En liten flaska med vita plastgranulat bredvid en hög med svarta och en hög med vita plastgranulat
SORPLAS™, originalprodukt från Sony av återvunnen plast

Under 2011 började Sony använda SORPLAS (Sustainable Oriented Recycled Plastic). Denna återvunna plast, med de flamskyddande egenskaper som krävs vid användning av konsumentelektronik, togs fram med en egen blandningsteknik. Den unika processen kombinerar ett halogen- och fosforfritt flamskyddsmedel – som tillverkas med en Sony-utvecklad process – och avfallsplast (polykarbonatharts) från diverse källor.

Gör Xperia mer hållbar

Vid sidan av Sony-koncernens övergripande miljöplaner, implementerar vi en rad Xperia-specifika hållbarhetsinitiativ.

Ju fler återvunna delar, desto mindre avtryck på planeten

För att minska miljöavtrycket från våra enheter har vi använt SORPLAS™ till att tillverka många nyckelkomponenter. Vi har till och med använt det för att tillverka hela höljet till skyddsfodralet med ställ.

Framsidan på en Xperia 10 V i lila skyddsfodral med färgalternativ i bakgrunden i lila, grönt, vitt och svart
Bild på material på en glasskiva bestående av trä, papper och växtfibrer
Slitstarkt, tillförlitligt och hållbart 

Original Blended Material är ett slitstarkt pappersliknande material av växter med korta livscykler, som bambu- och sockerrörsfibrer, samt återvunnet papper. Växter med kort livscykel genererar mindre koldioxid då de kan odlas, sorteras och skördas vid behov till skillnad från den skörd och livscykellånga vård som krävs för fleråriga växter.

Upptäck Original Blended Material

Vi bytte till Original Blended Material för vår smartphone-förpackning i 2023. Användning av 100 % pappersmaterial av hög kvalitet bidrar både till våra hållbarhetsmål och till att skapa en bredare miljömedvetenhet bland våra användare.

Bild på fram- och baksida av Xperia-förpackning tillverkad av Original Blended Material mot en vit bakgrund
Flödesdiagram som visar minskningen av plast i Xperia-förpackningarna från 2018 till lanseringen av Xperia PRO-I 2021
All plast ska elimineras från Xperia-förpackningen

Även om vi har varit fokuserade på att minska Xperia-förpackningarnas miljöavtryck i flera år, kunde vi till en början bara byta större förpackningsbitar från plast till papper. Det resulterade i att 2018 års Xperia-modell fortfarande hade cirka 27 % plast i förpackningen. Med tiden har dock våra processer utvecklats så att vi nu kan ta bort plast från även de minsta förpackningsbitarna, med kulmen i form av förpackningen till Xperia PRO-I som är helt utan plast.

En mer hållbar policy för papper

Förutom att vi arbetar för att minska vår användning av värdefulla pappersresurser, gör vi det också till en prioritet att köpa papper baserat på hållbarhetspolicyer som FSC-certifierat papper och återvunnet papper. Kartongbrickan i vår smartphoneförpackning är gjord av returpapper som inte kan återvinnas till andra pappersprodukter. Genom att välja en råvara som matchar färgen på ytterlådan kan den formas som den är – inget behov av blekning eller färgning.

En hög med skrynkligt papper

Godkänn Youtube-cookies för att se videon

Gå till cookie-inställningar under och se till att aktivera YouTube-cookies under avsnittet ”Functional” (Funktionella cookies).

Inga plastförpackningar

I den här videon berättar vår förpackningsdesigner Tomoyuki Nishizaki om hur vi uppnådde noll plastförpackningar för Xperia PRO-I.

Bygga ett hållbart samhälle tillsammans

Vid sidan av de interna initiativen uppmuntrar Sony även affärspartner, konsumenter och andra intressenter att vidta åtgärder, så att vi tillsammans kan skapa ett hållbart samhälle. Vi inkluderar till exempel inte USB-kablar och laddare med Xperia-smarttelefoner, eftersom de flesta kunder redan har sådana produkter som de kan använda, och vi ber Xperia-kunder att återvinna sin smartphoneförpackning.

Bild av en USB-kabel och laddare med en grön linje som korsar den samt en ikon för planeten jorden och en Xperia-smartphone