Artikel-ID : S700026762 / Senast ändrat : 20/09/2012Skriv ut

Hur du använder Wi-Fi-funktionen


  Hur du använder Wi-Fi-funktionen

  Wi-Fi-enheter använder 2,4 GHz-bandet, som används av många olika enheter. Wi-Fi-enheter har tekniker för att minska radiostörningar från andra enheter som använder samma band. Trots detta kan radiostörningar leda till lägre dataöverföringshastigheter, minskad kommunikationsräckvidd eller misslyckad kommunikation.

  Om både Bluetooth-funktionen och 2,4 GHz Wi-Fi-funktionen är aktiverade på din tabletenhet kan störningar förekomma och orsaka lägre dataöverföringshastigheter eller andra problem.

  Dataöverföringshastigheten och kommunikationsräckvidden kan påverkas av följande omständigheter:

  • Avståndet mellan enheterna;
  • Förekomsten av hinder mellan enheterna;
  • Enheternas konfiguration;
  • Signalförhållanden;
  • Omgivningen (väggmaterial osv.);
  • Program som används;
  • Kommunikationen kan avbrytas på grund av signalförhållandena.

  Dataöverföringshastigheten som anges i specifikationerna är en teoretisk maxhastighet och kanske inte återspeglar den faktiska dataöverföringshastigheten.

  Det är inte säkert att den faktiska dataöverföringshastigheten överensstämmer med hastigheten som visas på tabletenheten.