Artikel-ID : 00155233 / Senast ändrat : 13/05/2024Skriv ut

Skapa ett My Sony-konto: Tips och felsökning

  I den här omfattande My Sony-guiden får du praktiska tips om hur du skapar ett konto, felsöker inloggningsproblem, registrerar en Sony-produkt, uppdaterar dina personuppgifter, får åtkomst till Sony-forumet med mera.


  Innehållsförteckning:


  Skapa ett My Sony-konto

  1. Gå först till Sony Europe-webbplatsen för produktregistrering. När du har valt land i listan omdirigeras du till inloggningssidan för My Sony (se bild nedan).
  2. Klicka på fliken Create account (skapa konto). Du kan logga in via din e-postadress eller konton på sociala medier (t.ex. Google, Facebook).

  Registrera dig via e-post

  1. Fyll i dina uppgifter.
  2. Välj och bekräfta ett lösenord.
  3. Konfigurera dina e-postinställningar.
  4. Bekräfta att du har läst villkoren.
  5. Bekräfta din e-postadress. Du kan också välja [Do this later] (gör detta senare) för att slutföra det här steget vid ett senare tillfälle. Du uppmanas att logga ut från alla enheter för att skydda din säkerhet.
   • Obs! Du får inte åtkomst till ditt konto förrän du har bekräftat din e-postadress.
  6. Du får ett e-postmeddelande med en aktiveringslänk. Slutför registreringen genom att öppna e-postmeddelandet och klicka på [Activate account] (aktivera konto).
   • Tänk på att aktiveringslänken upphör att gälla efter 72 timmar. Om den upphört att gälla måste du begära en ny aktiveringslänk.
  7. När du har slutfört steg 8 återgår du till skärmen Verify Your Email Address (verifiera din e-postadress) och väljer [Already Verified] (redan verifierad). Du omdirigeras till inloggningssidan för My Sony.

  Registrera dig via sociala medier

  Om du använder ett konto på sociala medier för att skapa ett My Sony-konto behöver du eventuellt verifiera din identitet först (t.ex. med en kod som skickas till din mobiltelefon). Sidan uppdateras automatiskt och du uppmanas att slutföra registreringen.

  Följ stegen nedan för att skapa ditt konto:

  1. Ange ditt födelsedatum.
  2. Välj inställningar för e-postkommunikation.
  3. Anpassa dina inställningar.
  4. Bekräfta att du har läst villkoren.
  5. Välj [Create account] (skapa konto).


  Gå tillbaka till början av sidan


  Fördelar med att ha ett My Sony-konto

  När du har skapat och loggat in på ditt konto kommer du till My Sony-startsidan. Härifrån kan du:

  • Se dina Sony-produkter och registrera en ny produkt
  • Uppdatera kontoinformation och kommunikationsinställningar
  • Få tillgång till Sony-forumet
  • Och mer

  Du kommer också åt flikarna genom att klicka på ditt namn högst upp på startsidan och välja relevant ämne i listrutan:

  Gå tillbaka till början av sidan


  Få åtkomst till Sony Store online (t.ex. för att registrera dig för kampanjer osv.)

  Med ditt My Sony-konto får du tillgång till en mängd olika förmåner i butiken, bland annat:

  • En omfattande katalog med Sony-produkter
  • Särskilda kampanjer, erbjudanden och rabatter
  • Extra garanti på utvalda produkter när du registrerar den specifika produkten (inte tillgängligt i alla länder)


  Gå tillbaka till början av sidan


  Jag har problem med att logga in på mitt konto

  Om du har problem med att logga in på kontot kan det vara problem med dina inloggningsuppgifter, personuppgifter som ditt födelsedatum, eller den regionala webbplats som du använder för att logga in.

  Se felsökningsstegen nedan (klicka eller tryck på ett ämne för att gå till relevant avsnitt):


  Min e-postadress eller mitt lösenord är ogiltigt

   Bilden visar: ”Sorry, this is an invalid email address or password. This user account will be locked after multiple failed attempts.” (E-postadressen eller lösenordet är ogiltigt. Det här användarkontot kommer att låsas efter flera misslyckade försök.)

   Kontrollera att du har angett rätt e-postadress:

   • Kontrollera att den e-postadress du har angett är den som är länkad till ditt My Sony-konto och att du inte har skrivit fel.
   • Kontrollera skräppostmappen.
   • Om du har skapat ett My Sony-konto men inte verifierat det via e-post inom den angivna tidsperioden (72 timmar) kommer du inte att kunna använda det kontot. Det här gäller för alla tjänster från Sony.
    • Följ stegen nedan för att återställa ditt konto:
     1. Logga in på detta overifierade konto.
     2. Skicka länken för aktivering/verifiering igen.
     3. Aktivera ditt konto via e-post.

   Du kan länka ditt My Sony-konto till dina andra Sony-konton (t.ex. PlayStation Network) och använda samma e-postadress för att logga in.


   Gå tillbaka till början av sidan


   Jag får ett felmeddelande

    Om du får något av följande meddelanden:

    • The page you requested could not be found (sidan du begärde hittades inte).
    • Not all the fields have been entered correctly (alla fält har inte angetts korrekt).
    • An authentication error has occured (ett autentiseringsfel har inträffat).
    • Sorry! We are experiencing temporary technical problems (vi har tillfälliga tekniska problem).

    Det kan bero på något av följande:

    • Den e-postadress du använder för att logga in är inte registrerad på ett befintligt konto.
     • I det här fallet kan du försöka skapa ett nytt konto med samma e-postadress.
    • Ditt födelsedatum registrerades inte korrekt under det föregående försöket att skapa ett konto.
     • Kontakta oss så att vi kan uppdatera dina uppgifter i systemet.
    • Du har överskridit det maximala antalet CAPTCHA-försök som visas för att verifiera att du inte är en robot (t.ex. Select all images with ... (välj alla bilder med ...)).
     • Du kan skriva eller klistra in My Sony-webbadressen i webbläsaren och försöka igen.
    • Ditt lösenord kan behöva återställas.
     • Återställ det med hjälp av funktionen ”Forgot your password?” (glömt ditt lösenord?), eller kontakta oss för att få ytterligare hjälp.
    • Det har uppstått ett tekniskt problem i systemet.
     • Vänta tills systemet uppdateras och försök igen senare.


    Gå tillbaka till början av sidan


    Mitt konto är länkat till ett annat land/en annan region

    Ditt My Sony-konto och din e-postadress är länkade till ett visst land. Om du försöker logga in från en annan region än den som ditt konto är länkat till (t.ex. om du har ett belgiskt My Sony-konto men använder webbplatsen i Storbritannien) får du möjlighet att stanna kvar på den aktuella sidan eller gå till det lands webbplats där din e-postadress är registrerad.

    Obs! Det går inte att registrera samma e-postadress för mer än en region.

    Du kan antingen:

    • Gå till det lands webbplats som ditt konto är länkat till och logga in där (t.ex. Belgien My Sony).
    • Om du verkligen vill komma åt en annan regional sida (t.ex. för att köpa en produkt online, skicka in ett anspråk på cashback osv.) kan du:
     • Skapa ett konto för den regionen med en annan e-postadress.
     • Ta bort ditt ursprungliga konto och skapa ett nytt konto på önskat lands webbplats. Du kan sedan använda samma e-postadress som tidigare.

    När du har loggat in på ditt konto kan du registrera dina Sony-produkter.


    Gå tillbaka till början av sidan


    Så här återställer du lösenordet med hjälp av funktion ”Forgot your password?” (glömt ditt lösenord?)

    Innan du börjar:

    • Kontrollera att du har ett befintligt konto om du begär en återställning av lösenordet. Vårt system visar inte något felmeddelande om du anger en e-postadress som inte är registrerad.
    • För kunder med en Hotmail- eller en MSN-e-postadress går det inte att återställa lösenordet. Du måste skapa ett nytt konto.

    Du kan återställa ditt lösenord genom att utföra följande steg:

    1. Gå till sidan My Sony Sign in (My Sony-inloggning) och välj [Forgot your password?] (glömt ditt lösenord?).

    2. Ange den e-postadress du använde för att registrera dig.
    3. Du får ett e-postmeddelande med en länk för att återställa lösenordet. Klicka på länken.
     • Om du inte har fått något e-postmeddelande kontrollerar du skräppostmappen. I annat fall försöker du skicka länken igen eller väntar i 24 timmar och försöker igen.
    4. Välj en metod för att verifiera din identitet (t.ex. telefonnummer, födelsedatum osv.).
     • Om du gör fel på något av de ovanstående alternativen visas en uppmaning om att kontakta supporten. Tänk på att du fortfarande kan försöka med de andra alternativen.
    5. Ange ditt nya lösenord och välj [OK].


    Gå tillbaka till början av sidan


    Användare av PlayStation Network (PSN): Jag kan inte logga in på mitt konto med mitt inloggnings-ID (e-postadress)

    För inloggningsproblem som är kopplade till en ogiltig eller otillgänglig e-postadress hittar du information i den här supportartikeln:

    Användare av PlayStation Network (PSN): Jag kan inte logga in på mitt konto med mitt inloggnings-ID (e-postadress)

    Gå tillbaka till början av sidan


    Mitt Sony-konto är låst

    Om ditt My Sony-konto är låst visas följande meddelande:

    The maximum number of failed login attempts has been reached. Your account will be locked for 120 minutes to protect your security. (Det maximala antalet misslyckade inloggningsförsök har uppnåtts. Ditt konto kommer att låsas i 120 minuter för att skydda din säkerhet.)

    Följ dessa steg för att låsa upp ditt konto:

    1. Vänta 120 minuter.
    2. Ange lösenordet igen.
     • Kontrollera att Caps Lock eller Num Lock på tangentbordet inte gör att lösenordet skrivs in fel.

    Du kan också bara återställa lösenordet med hjälp av funktion ”Forgot your password?” (glömt ditt lösenord?).


    Gå tillbaka till början av sidan


    Så här registrerar du en produkt i My Sony

    1. Gå till Sony Europes webbplats för produktregistrering.
    2. Välj ditt land i listan.
    3. Du uppmanas att logga in eller skapa ett konto.

    När du har loggat in på ditt My Sony-konto kan du börja med produktregistreringen.

    Mer information finns i den här artikeln: Så här registrerar du en produkt i My Sony. Den innehåller en användbar guide och felsökningstips för:

    • Hur du registrerar en produkt
    • Använda expressregistreringsfunktionen
    • Vad du ska göra om du inte hittar produkten som ska registreras


    Gå tillbaka till början av sidan


    Ändra ditt My Sony-konto

    1. Logga in på ditt My Sony-konto.
    2. Gå till My Account Details (min kontoinformation) i menyn till vänster.
    3. Fortsätt med att uppdatera de fält som behövs.
    4. Fortsätt bläddra nedåt för att uppdatera personuppgifter som:
     • Grundläggande kontoinformation (namn, födelsedatum, hemadress osv.)
     • Inloggnings-ID (e-postadress)
     • Password
     • Säkerhetsinställningar (t.ex. tvåstegsverifiering)


    Gå tillbaka till början av sidan


    Uppdatera din e-postadress/ditt lösenord

    1. Gå till My Account Details (min kontoinformation).
    2. Bläddra ned till Change Email (ändra e-postadress) eller Change Password (ändra lösenord).
    3. Välj den blå knappen [Update] (uppdatera).

    Uppdatera ditt inloggnings-ID (e-postadress)

    Uppdatera ditt lösenord


    Gå tillbaka till början av sidan


    Uppdatera kommunikationsinställningar

    1. Gå till Communication Preferences (kommunikationsinställningar).
    2. Välj [Subscribe] (prenumerera) eller [Un-subscribe] (avsluta prenumeration).

    När du har uppdaterat dina inställningar får du ett bekräftelsemeddelande.


    Gå tillbaka till början av sidan


    Aktivera tvåstegsverifiering

    Om du vill lägga till ett extra säkerhetslager kan du välja att få en verifieringskod via sms eller en autentiseringsapp när du loggar in på ditt My Sony-konto. Du kan ändra den här inställningen när som helst genom att följa dessa steg:

    1. Gå till My Account Details (min kontoinformation).
    2. Bläddra ned till Change other security settings (ändra andra säkerhetsinställningar).
    3. Välj knappen [Update] (uppdatera).
     • På nästa skärm visas alternativ för att uppdatera inställningar för ditt inloggnings-ID (e-postadress), lösenord, säkerhetsfråga, mobilnummer och tvåstegsverifiering. Du kan också logga ut från alla dina länkade enheter.
    4. Om du vill aktivera tvåstegsverifiering klickar du på knappen [Edit] (redigera) längst ned till höger. Av säkerhetsskäl uppmanas du att ange dina inloggningsuppgifter på nästa sida (dvs. inloggnings-ID och lösenord).

    5. När du tillfrågas om hur du vill få verifieringskoden väljer du ikonen [>] för sms eller autentiseringsapp.

    6. Följ anvisningarna på skärmen:

    Verifiering via sms

    Verifiering via autentiseringsapp


    Gå tillbaka till början av sidan


    Så här loggar du in med hjälp av en reservkod för verifiering via sms eller autentiseringsapp

    Om du inte kan få koden för tvåstegsverifiering via sms eller om autentiseringsappen inte fungerar kan du använda en reservkod till att logga in.

    När du har angett verifieringskoden och valt [Verify] (verifiera) får du 10 reservkoder.

    Tänk på följande:

    • Var och en av reservkoderna kan bara användas en gång.
    • Du kan använda dessa koder för både verifiering via sms och autentiseringsapp.
    • Vi rekommenderar att du skriver ned koderna eller tar en skärmbild av dem. Du kan också välja att spara reservkoderna för framtida användning.

     Obs! Koderna nedan är bara ett exempel.


    Gå tillbaka till början av sidan


    Åtkomst till Sony-forumet

    Du kan hitta mer information om dina produkter i Community (forum).

    1. Gå till fliken Community (forum) på My Sony-startsidan. Du kan också besöka sidan Sony Community (engelska) direkt.
    2. Välj [Sign in] (logga in) för att logga in via ditt My Sony-konto, eller [Register] (registrera) för att skapa ett nytt.
    3. Du uppmanas att slutföra registreringen av ditt My Sony-konto på nästa sida.

    I forumet har du tillgång till:

    • Produktforum och allmän chatt
    • Handledning samt frågor och svar
    • Tävlingar
    • Galleri med foton och bakgrundsbilder
    • Och mycket mer


    Gå tillbaka till början av sidan


    Länka My Sony till andra tjänstekonton från Sony

    Om du redan har ett konto för en annan tjänst från Sony kan du logga in på My Sony med uppgifterna för det kontot. När du gör det visas ett meddelande med en fråga om du vill uppgradera ditt konto. Du måste eventuellt ange ytterligare information för att kunna slutföra uppgraderingen. När du har skapat ett My Sony-konto kan du dessutom använda dina inloggningsuppgifter för att logga in på andra Sony-tjänster.

    Obs!

    • Om du vill länka konton måste du ha registrerat samma e-postadress för alla konton.
    • Tjänsterna kanske inte är tillgängliga i alla länder/regioner.

    Tjänster som är tillgängliga från Sony Europe

    Tjänster från andra företag i Sony-koncernen


    Mer information finns på den här sidan: Länkade konton för Sony-tjänster.


    Gå tillbaka till början av sidan


    Så här tar du bort My Sony-kontot

    Vi tycker det är tråkigt att du lämnar oss. Du kan ta bort ditt konto genom att följa följande steg:

    1. Logga in på ditt Sony-konto.
    2. Gå till My Account Details (min kontoinformation) i menyn till vänster.
    3. Bläddra längst ned på sidan och välj den röda knappen [Remove account] (ta bort konto).

    Då stängs ditt konto för My Sony och vårt forum online.

    Obs! Dina länkade konton för andra grupptjänster från Sony stängs inte automatiskt eftersom de hanteras av olika företag i Sony-koncernen. Om du vill avsluta dessa konton också måste du kontakta varje relevant företag i Sony-koncernen separat.


    Gå tillbaka till början av sidan


    Sekretesspolicy för Sony

    Mer information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter, hur vi skyddar dem och hur du kan kontakta oss finns på Sony Privacy Center.

    På den sidan finns:

    • En detaljerad förklaring av sekretesspolicyn
    • En översikt över cookiepolicyn och hur du ställer in tredjepartspreferenser
    • Svar på vanliga frågor
    • En ordlista med vanliga sekretesstermer

    Om du vill skicka en Individual Rights Request (begäran om individuella rättigheter) går du till avsnittet Contact Us (kontakta oss) på sidan Privacy Policy (sekretesspolicy) och klickar på den första länken för att komma åt webbformuläret online. Du måste skicka in din begäran via den här portalen för att vi ska kunna verifiera din identitet och giltigheten av din begäran.


    Gå tillbaka till början av sidan