Artikel-ID : S700026788 / Senast ändrat : 12/07/2018Skriv ut

Min läsplatta ansluter inte till mitt trådlösa nätverk

  Min läsplatta ansluter inte till mitt trådlösa nätverk

  Om din Sony Tablet inte ansluter till ditt trådlösa nätverk följer du instruktionerna nedan. 

  1. Kontrollera inställningarna för trådlöst på din läsplatta
   Obs: Den här artikeln förutsätter att du känner till det trådlösa nätverkets namn, lösenord och säkerhetstyp och att nätverket i sig fungerar. Andra enheter, t.ex. en smart telefon eller bärbar dator ska kunna ansluta till ditt nätverk. Vi rekommenderar att du har din information för ditt trådlösa nätverk uppskriven för senare användning.
   1. På startskärmen, trycker du på ST appar-knapp Apps [Appar] och sedan på WiFi-Checker [Kontroll av WiFi].
   2. Tryck på Test [Testa] och följ instruktionerna som visas på skärmen.
    [Bild: Wi-Fi Checker]
   3. Flera testförsök och felsökningssteg kan behövas för att lösa problemet.
    Om du har testat de föreslagna felsökningsstegen och problemet inte är löst, fortsätt till nästa steg.
  2. Kontrollera anslutningen med läsplattan nära routern
   Obs: Avstånd och hinder som till exempel väggar, golv, dörrar och apparater påverkar trådlösa anslutningar. Andra trådlösa nätverk can försämra din trådlösa anslutning, särskilt vid användning av samma kanaler. 
   1. Om läsplattan ansluter till ditt trådlösa nätverk när den är nära din router, men inte längre bort ifrån den, finns inte lösningen i läsplattan och ryms inte heller i den här artikeln. Vi rekommenderar att du provar att använda andra trådlösa kanaler och kontrollerar monteringen och placeringen av routerns antenn. Mer information finns i användarhandboken till routern.
   2. Om din läsplatta fortfarande inte ansluter till routern när den är nära den, fortsätt till nästa steg.
  3. Kontrollera om din router använder MAC-adressfilter
   Obs: MAC-adressfilter använder ett nätverkskorts hårdvaruadress för att tillåta eller neka åtkomst. Detta ställs in i din routers konfigurationspanel.
   1. Om du tidigare har lagt till andra trådlösa enheter eller låtit vänner använda ditt trådlösa nätverk utan att behöva ändra något i routerinställningarna, kan vi förutsätta att MAC-adressfilter inte används och fortsätta till steg D.
   2. Om du inte är säker, se bruksanvisningen till din router och använd den informationen för att antingen bekräfta att MAC-addressfilter inte används, inaktivera det eller lägga till läsplattan till listan för tillåtna enheter. För att hitta läsplattans MAC-address, tryck på Apps [Appar], Settings [Inställningar], About tablet [Om läsplattan] och därefter Status. A popup-fönster kommer att öppnas, rulla ned för att se MAC-addressen för Wi-Fi.
  4. Kontrollera att din Sony Tablet har den aktuella systemuppdateringen
   1. Tryck på Apps [Appar], Settings [Inställningar] and then About tablet [Om läsplattan].
   2. Om  Android version 3.2.1 (eller senare) är installerad, fortsätt till steg E nedan.
   3. Om din tablet kör en tidigare version, uppdatera då till den senaste versionen.
    Anmärkningar: 
    • Instruktioner för att uppdatera finns på den här webbplatsen under uppdateringsfliken i avsnittet för din modell.
    • Om anslutningen för ditt trådlösa nätverk inte fungerar fullständigt även när du är nära routern, använd ett nätverk på en annan plats för att genomföra uppdateringen.
  5. Återställ Wi-Fi-enheten
   1. På startskärmen trycker du på Apps [Appar], därefter på Settings [Inställningar] och sedan på Wireless & networks [Trådlösa nätverk].
   2. Tryck på Wi-Fi för att inaktivera Wi-Fi.
    Obs: En grön markering anger att Wi-Fi är aktiverat.
    Inställningar Wi-Fi av på S Series
   3. Tryck och håll in strömknappen tills pop-upfönstret visas och tryck på OK.
    Strömknappen på S Series
   4. Vänta tills läsplattan har stängts av och tryck sedan på strömknappen igen.
   5. När läsplattan har startat trycker du på Apps [Appar], Settings [Inställningar] och därefter på Wireless & networks [Trådlösa nätverk] igen.
   6. Tryck på Wi-Fi för att aktivera Wi-Fi.
   7. Om din läsplatta fortfarande inte ansluter till routern när den är nära den, fortsätt till nästa steg.
  6. Återställ läsplattan
   1. När läsplattan är på trycker du försiktigt på återställningsknappen med ett utvikt gem
    Obs: Använd inte en nål, pinne eller penna eftersom du då kan skada återställningsknappen.
    Återställningsknappen på S Series
   2. Tryck på strömknappen och vänta tills läsplattan har startat om.
   3. Om din läsplatta fortfarande inte ansluter till routern när den är nära den, fortsätt till nästa steg.
  7. Gör en fabriksåterställning
   Obs: en fabriksåterställning raderar alla appar och deras data, inklusive dina inställningar för trådlösa nätverk, Google- och e-postkontoinformation och webbläsarbokmärken. Du kan ominstallera dina appar från Android Market efter fabriksåterställningen.
   1. På startskärmen trycker du på Apps [Appar], därefter på Settings [Inställningar] och sedan på Privacy [Sekretess].
   2. Tryck på Factory data reset [Återställ till fabriksinställningar].
    S Series Settings [Inställningar] Privacy [Sekretess] Factory data reset [Återställ till fabriksinställningar]
   3. Kryssa inte i Erase USB Storage [Radera USB-lagring], om du inte också vill radera information som musik och foton.
   4. Tryck på Reset tablet [Återställ läsplatta] för att fortsätta.
   5. Tryck på Erase everything [Radera allt] för att bekräfta att du är medveten om att data kommer att tas bort.
   6. Efter några sekunder kommer läsplattan att stängas av.
   7. Följinstallationsguiden, inklusive konfigurationen av det trådlösa nätverket.
   8. Testa nu om din läsplatta kan ansluta till ditt trådlösa nätverk.
   9. Om detta inte löser problemet kan en reparation vara nödvändig.
    Använd kontaktalternativet på den här sidan för att komma i kontakt med oss.