Artikel-ID : S700025033 / Senast ändrat : 09/08/2013

Tom skärm när Windows 8 startar

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Tom skärm när Windows 8 startar

Problem

Skärmen på min VAIO är tom (svart) när Windows 8 startar, men VAIO:ns strömindikator är tänd.

Åtgärd

Gör en systemåterställning för att få din VAIO att fungera normalt igen.

Kör processen VAIO System Recover [VAIO Systemåterställning]

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar dina viktiga filer innan du påbörjar systemåterställningen.

Det kan du göra genom att välja alternativet Rescue Data [Rädda data] i VAIO Care Rescue-läge innan du startar den dataförstörande systemåterställningsprocessen.

VIKTIGT!

Se till att Automatiska Windows-uppdateringar är och att alla viktiga uppdateringar är nedladdade och installerade. Det är nödvändigt för att förhindra att problemet kommer tillbaka.

Följande Microsoft-uppdateringar som levereras genom automatiska Windows-uppdateringar måste vara installerade för att förhindra problemet.

Windows 8 update rollup May 2013 [Samlad uppdatering för Windows 8, maj 2013]

Windows 8 update rollup June 2013 [Samlad uppdatering för Windows 8, juni 2013]

Windows 8 update rollup July 2013 [Samlad uppdatering för Windows 8, juli 2013]

Mer information

Du hittar mer information om problemet på Microsofts webbplats.

Windows 8 hangs on black screen after resume from hybrid sleep [Vid återställning från hybridviloläge hänger sig Windows 8 på en tom skärm]

Aktuella modeller

Alla VAIO med Windows 8 förinstallerat