Artikel-ID : S700025026 / Senast ändrat : 30/10/2012Skriv ut

Windows 8 - Så ställer du in flera skärmar med Windows 8

  Så ställer du in flera skärmar med Windows 8

  Alternativ 1
  1. Anslut den externa skärmen till datorn med en VGA- eller HDMI-kabel
   Obs:  Vissa bärbara datorer har kanske ingen HDMI-port.  Se användarhandboken
  2. Visa Charms-menyn genom att placera markören överst eller nederst i högra hörnet
  3. Välj “Enheter”
  4. Välj “Andra skärm”
  5. Välj bland följande alternativ:
  1. Endast datorskärm: Endast huvudskärmen visar innehåll
  2. Spegling: Båda skärmarna visar samma innehåll
  3. Utökad: Den andra skärmen utökar huvudskärmen
  4. Endast andra skärmen: Endast den andra skärmen visar innehåll

  Alternativ 2
  1. Anslut den externa skärmen till datorn med en VGA- eller HDMI-kabel
   Obs: Vissa bärbara datorer har kanske ingen HDMI-port.  Se användarhandboken
  2. Högerklicka på skrivbordet
  3. Välj “Skärmupplösning”
  4. Klicka på den nedfällningsbara menyn i “Flera skärmar” och välj bland följande alternativ:
   1. Spegla dessa skärmar: Båda skärmarna visar samma innehåll
   2. Utöka dessa skärmar: Den andra skärmen utökar bilden från huvudskärmen
   3. Visa endast skrivbord på 1: Endast Skärm 1 visar innehåll
   4. Visa endast skrivbord på 2: Endast Skärm 2 visar innehåll
  5. Upplösning och riktning kan också anpassas
  6. Klicka på “Verkställ” och sedan på “OK”.