Artikel-ID : S700025026 / Senast ändrat : 30/10/2012

Windows 8 - Så ställer du in flera skärmar med Windows 8

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Så ställer du in flera skärmar med Windows 8

Alternativ 1
 1. Anslut den externa skärmen till datorn med en VGA- eller HDMI-kabel
  Obs:  Vissa bärbara datorer har kanske ingen HDMI-port.  Se användarhandboken
 2. Visa Charms-menyn genom att placera markören överst eller nederst i högra hörnet
 3. Välj “Enheter”
 4. Välj “Andra skärm”
 5. Välj bland följande alternativ:
 1. Endast datorskärm: Endast huvudskärmen visar innehåll
 2. Spegling: Båda skärmarna visar samma innehåll
 3. Utökad: Den andra skärmen utökar huvudskärmen
 4. Endast andra skärmen: Endast den andra skärmen visar innehåll

Alternativ 2
 1. Anslut den externa skärmen till datorn med en VGA- eller HDMI-kabel
  Obs: Vissa bärbara datorer har kanske ingen HDMI-port.  Se användarhandboken
 2. Högerklicka på skrivbordet
 3. Välj “Skärmupplösning”
 4. Klicka på den nedfällningsbara menyn i “Flera skärmar” och välj bland följande alternativ:
  1. Spegla dessa skärmar: Båda skärmarna visar samma innehåll
  2. Utöka dessa skärmar: Den andra skärmen utökar bilden från huvudskärmen
  3. Visa endast skrivbord på 1: Endast Skärm 1 visar innehåll
  4. Visa endast skrivbord på 2: Endast Skärm 2 visar innehåll
 5. Upplösning och riktning kan också anpassas
 6. Klicka på “Verkställ” och sedan på “OK”.