Artikel-ID : S700025030 / Senast ändrat : 30/10/2012Skriv ut

Windows 8 - Vad är Windows Update och var hittar jag det?

  Vad är Windows Update och var hittar jag det?  Windows Update är ett verktyg från Microsoft som operativsystemet använder för att ta emot programuppdateringar för att lösa specifika problem.  Nedan finns stegen för att söka efter uppdateringar:
  1. Visa Charms-menyn genom att placera markören överst eller nederst i högra hörnet
  2. Välj “Inställningar”
  3. Välj “Ändra datorinställningar”
  4. Välj “Windows Update”
  5. Välj “Sök efter uppdateringar nu”