Artikel-ID : S700025018 / Senast ändrat : 30/10/2012Skriv ut

Windows 8 - Så här ställer du in ett språk

  Så här ställer du in ett språk


  Operativsystemet Windows 8 stöder 109 olika språk och användaren kan enkelt välja önskat språk genom att göra följande:

  1. Öppna Sök i Charms genom att trycka ned Windows-tangenten och C
  2. Välj Sök
  3. Välj Kontrollpanel
  4. Välj “Lägg till ett språk”
  5. Välj “Lägg till ett språk”
  6. Välj önskat språk
  7. Välj “Alternativ”
  8. Välj “Ladda ned och installera språkpaket”
   Nedladdningen av språkpaketet påbörjas
  9. Välj “Primärt språk”