Artikel-ID : S700025029 / Senast ändrat : 30/10/2012

Windows 8 - Vad är SmartScreen

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Vad är SmartScreen


SmartScreen-filtret är utformat för att varna dig om webbplatsen du besöker utger sig för att vara en annan webbplats eller innehåller hot mot din dator.

Så aktiverar du SmartScreen

1)    Öppna skrivbordsversionen av Internet Explorer
2)    Tryck på “ALT”-tangenten
3)    Klicka på “Verktyg”
4)    Välj “SmartScreen-filter”
5)    Välj “Aktivera “SmartScreen-filter”
6)    Välj “Aktivera SmartScreen-filter”

Så använder du det för en specifik webbplats

1)    Öppna skrivbordsversionen av Internet Explorer
2)    Tryck på “ALT”-tangenten
3)    Klicka på “Verktyg”
4)    Välj “SmartScreen-filter”
5)    Välj “Kontrollera denna webbplats”
6)    Välj “OK”
7)    Resultaten visar nu om webbplatsen är säker eller ej

Så rapporterar du en osäker webbplats manuellt

1)    Öppna skrivbordsversionen av Internet Explorer
2)    Tryck på “ALT”-tangenten
3)    Klicka på “Verktyg”
4)    Välj “SmartScreen-filter”
5)    Välj “Rapportera osäker webbplats”
6)    Ange informationen som krävs och välj “Skicka”