Artikel-ID : S700025019 / Senast ändrat : 30/10/2012Skriv ut

Windows 8 - Så konfigurerar du tangentbordsinmatningen

  Så konfigurerar du tangentbordsinmatningen

  1. Öppna Sök i Charms genom att trycka ned Windows-tangenten och C
  2. Välj Sök
  3. Välj Kontrollpanel
  4. Välj “Ändra inmatningsmetod” i kategorin Klocka, språk och region
  5. Välj “Alternativ”
  6. Välj “Lägg till en inmatningsmetod”
  7. Välj önskad inmatningsmetod och välj sedan “Lägg till”
  8. Välj “Spara”