Artikel-ID : S700025013 / Senast ändrat : 30/10/2012Skriv ut

Windows 8 - Hur avinstallerar jag ett program som laddades ned från Windows Store

  Hur avinstallerar jag ett program som laddades ned från Windows Store

  1. Öppna Charms genom att placera markören överst eller nederst i högra hörnet
  2. Välj “Sök”
   Detta tar användaren till appmenyn
  3. Högerklicka på programmet som installerades från Windows Store
  4. Välj “Avinstallera”
  5. Välj “Avinstallera” igen
  6. Programmet är nu avinstallerat från datorn