Music Center for PC

  Flytta data till en annan dator (säkerhetskopiera/återställa data)

  Om du vill använda ”Music Center for PC” på en annan dator, till exempel när du byter ut datorn, kan du flytta data för ”Music Center for PC” till den nya datorn.
  Flytta data genom att spara en säkerhetskopia på den gamla datorn och sedan återställa säkerhetskopian på den nya datorn.

  Tips

  • ”Music Center for PC Ver. 2.1.0” har inget backup-verktyg. Det går att backa upp data genom att kopiera de filer som behövs.

  Säkerhetskopiera data

  Du kan säkerhetskopiera data genom att kopiera musikfiler och programmets datafiler.

  1. Skapa en ny mapp för säkerhetskopierade data på önskad plats.

   När du flyttar data till en ny dator kan du skapa en ny mapp på en extern enhet, t.ex. en extern hårddisk.
   I dessa förklaringar kallas den nya mappen för ”Backup”.

  2. Kopiera musikfiler till ”Backup”-mappen.

   Kopiera musikfilerna på följande sätt för låtar som importerats från CD-skivor eller musiknedladdningstjänster.

   Musikfilernas placering   Destination i ”Backup”-mappen
   C:\Users\[användarnamn]\Music Backup\[användarnamn]\Music
   C:\Users\Public\Music Backup\Public\Music

   OBS!

   • Om du har ändrat platsen för musikfilerna kan du kopiera dem till en mapp under ”Backup”-mappen så att sökvägen överensstämmer med den ursprungliga platsen.
   • Bekräfta platsen för musikfilerna genom att läsa sidan nedan för låtar som importerats från andra mappar än de som anges ovan och kopiera sedan musikfilerna till ”Backup”-mappen.
  3. Kopiera programmets datafiler till ”Backup”-mappen.

   Kopiera följande tre mappar till ”Backup”-mappen.

   • C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\db
   • C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\config
   • C:\Users\[användarnamn]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\fringe

  OBS!

  • En del omslagsbilder kanske inte visas på den nya datorn.

  Återställa data på den nya datorn

  Du kan återställa musikfiler och programmets datafiler med hjälp av dina säkerhetskopierade data.
  Kontrollera att den senaste versionen av ”Music Center for PC” är installerad på den nya datorn.

  1. Starta ”Music Center for PC” på den nya datorn och stäng det.
  2. Kopiera musikfilerna från ”Backup”-mappen.

   Kopiera musikfilerna på följande sätt.

   Källa i ”Backup”-mappen   Destination på den nya datorn
   Backup\[användarnamn]\Music Skapa en ny mapp på följande sätt och kopiera mappen.
   C:\Users\[användarnamn (samma som källan vid kopiering)]\Music
   Backup\Public\Music C:\Users\Public\Music

   Musikfiler som säkerhetskopierades till andra mappar än de ovan kan kopieras till samma plats på den nya datorn som den ursprungliga platsen på den gamla datorn.

  3. Kopiera programmets datafiler från ”Backup”-mappen.

   Kopiera programmets datafiler på följande sätt.

   Mappnamn   Destination på den nya datorn
   db Kopiera och skriv över mappen i följande mapp.
   C:\Users\[användarnamn (på den nya datorn)]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\
   config Kopiera och skriv över mappen i följande mapp.
   C:\Users\[användarnamn (på den nya datorn)]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\
   fringe Skapa en ny mapp på följande sätt och kopiera mappen.
   C:\Users\[användarnamn (samma som källan vid kopiering)]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\
  4. Starta ”Music Center for PC” och kontrollera om data har återställts.