Varumärken

  CD, DVD, Blu-ray-skiva samt musik- och videorelaterade data från Gracenote, Inc., Copyright © 2000 till nuvarande Gracenote. Gracenote Software, Copyright © 2000 till nuvarande Gracenote.

  En eller flera patent som ägs av Gracenote gäller den här produkten och tjänsten. Se Gracenotes webbplats för en icke-exklusiv lista över Gracenotes tillämpliga patent. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, Gracenotes logotyp och logotypen "Powered by Gracenote" är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Gracenote i USA och/eller andra länder.

  The "SONY" logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.

  "Walkman", "WALKMAN" samt deras logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.

  "DSEE HX" är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Corporation.

  "12 TONE ANALYSIS" och dess logotyp är varumärken som tillhör Sony Corporation.

  "xLOUD" och dess logotyp är varumärken som tillhör Sony Corporation.

  "Lyrics Display" är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

  "Microsoft, Internet Explorer, Windows Media och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Business Group.

  ASIO är ett varumärke och mjukvara som tillhör Steinberg Media Technologies GmbH.

  "Media Go" och "Media Go"-logotypen är varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment LLC.

  App Store är ett varumärke för Apple Inc. i USA och andra länder.

  Google, Google Play och YouTube är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc.