Music Center for PC

  Var sparas låtar som importerats till ”Music Center for PC”?

  Platsen där importerade låtar sparas varierar beroende på hur du importerar låtar, från CD-skivor, nedladdning från musiktjänster osv. eller genom att importera låtar som sparats på datorn.

  När du importerar låtar från CD-skivor, musiktjänster osv.

  De importerade låtarna lagras i mappen ”Music Center for PC”.

  * Om du ändrade lagringsplatsen för filer när du installerade ”Music Center for PC” lagras låtarna i mappen som du angav.

  Du kan kontrollera var låtarna lagras genom att följa stegen nedan.

  1. Klicka på (meny) överst till vänster och välj [Inställningar] på menyn [Verktyg].
  2. Välj [Importera fil] och kontrollera [Fildestination].

  När du importerar låtar som är lagrade på en dator med [Importera fil…] eller [Importera mapp...].

  De importerade låtarna lagras inte i mappen under ”Music Center for PC”.
  Själva låtarna finns kvar på sina ursprungliga platser.

  Du kan kontrollera var låtarna lagras genom att följa stegen nedan.

  1. Starta ”Music Center for PC”.
  2. Klicka på [] för en låt vars plats du vill kontrollera och välj [Egenskaper].
  3. Låtens egenskapsskärm visas. Välj fliken [Fil].
  4. Bekräfta [Destination].