Music Center for PC

  Uppbackning av data för ”Music Center for PC”

  OBS!

  • Avsluta alla program utom verktyget för säkerhetskopiering i ”Music Center for PC”.
  • Ställ inte datorn i inaktivt läge, till exempel viloläge, medan säkerhetskopian håller på att lagras.
   Då kan data gå förlorade eller säkerhetskopieringen misslyckas.
  • Ju större materialet är, desto längre tid tar säkerhetskopieringen.
  1. Välj (Meny) längst upp till vänster på skärmen, och välj sedan [Säkerhetskopiering av data] på [Verktyg]-menyn.
  2. Läs noggrant igenom informationen som visas och välj sedan [Nästa].
  3. Välj [Bläddra...] och ange lagringsdestinationen för backupdata på skärmen som visas.

   Ange lagringsdestinationen och välj [Välj mapp].

  4. Kontrollera att vald lagringsdestination visas för ”Säkerhetskopieringsdatans destinationsmapp:”.
  5. Mata in ett namn för dina backupdata.

   En mapp skapas med backuppdatanamnet på angiven lagringsdestination.

   Tips

   • Anteckna lagringdestinationen för dina backupdata. Det är praktiskt om du behöver återställa dem senare.
  6. Välj [Nästa].
  7. Bekräfta informationen som visas och välj [Starta].
  8. När backupen är klar, välj [OK].

  OBS!

  Om du använder ”Music Center for PC Ver. 2.1.0” så kontrollera följande metod.