Music Center for PC

    Hur man använder

    OBS!

    • Om du använder en WALKMAN® som släpptes på marknaden i eller före december 2013, måste du byta filöverföringsläge från MTP till MSC innan du använder ”Music Center for PC”. För närmare detaljer, se kolumnen ”Överföring av musikfiler” under ”WALKMAN®” i Apparater som stöds. Utför proceduren i ”Byta filöverföringsläge” för att ändra filöverföringsläget om det behövs.

    Före användningen